Comunicat de presa – Finalizarea proiectului „RE GAL”

Finalizarea proiectului „RE GAL”

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Comuna Stemț, Școala gimnazială Stremț și Grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare (GAL MMTMM), în calitate de parteneri, au implementat în perioada martie 2021 – decembrie 2023, proiectul „RE GAL”, cu valoare totală de 4,833,210.21 lei din care 4,822,581.82 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului la servicii integrate a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul GAL MMTMM. Pentru a atinge acest obiectiv general, ne-am propus și am realizat următoarele obiective specifice:

  • facilitarea accesului la servicii socio-medicale pentru 244 beneficiari (175 propuși)
  • accesul și participarea la educație pentru 25 copii/tineri în risc de părăsire timpurie a școlii, pe durata a cel puțin 2 ani școlari (20 propuși)
  • facilitarea accesului la ocupare (ucenicie, informare, consiliere, medierea muncii, formare) pentru cel puțin 148 beneficiari (130 propuși) din teritoriul Gal MMTMM;
  • dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru 23 beneficiari (20 propuși) din care, 5 au beneficiat de micro-granturi pentru afacerile nou înființate;
  • servicii suport pentru reglementarea actelor, pentru 50 beneficiari, pe perioada de implementare a proiectului;
  • inițierea a minim 7 evenimente de dezvoltare comunitară și creșterea coeziunii sociale, cu implicarea a 283 persoane;
  • îmbunătățirea/ accesibilizarea condițiilor de locuit pentru 15 familii (15 locuințe);

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact:

coordonator proiect

             Buhoi Ana Nicoleta

             Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,

 tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com           web:www.as2001alba.ro