Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba în calitate de partener, implementează în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2023, proiectul „ADS pentru copiii și tinerii din ALBA”. Proiectul are o valoare totală de 9,521,368.96 lei din care 8,843,457.68 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman și 677,911.28 lei contribuția proprie a Inspectoratul Școlar Județean Alba.

           Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educație a copiilor, tinerilor și adulților din județul Alba. Pentru a atinge acest obiectiv, ne propunem atingerea următoarelor obiective specifice:

  • dezvoltarea profesională/îmbunătațirea competențelor a cel puțin 525 de persoane (personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și didactic auxiliar) din județul Alba;
  • facilitarea accesului la servicii de consiliere și orientare a carierei pentru cel puțin 615 copii/tineri/adulți, precum și 200 de părinții/tutorii tinerilor, inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate;
  • dezvoltarea de programe A Doua Șansă pentru cel puțin 615 beneficiari, din care minim 406 finalizează pe perioada de implementare;
  • promovrea programelor A Doua Șansă și a măsurilor complementare în cadrul celor 12 evenimente organizate și a camapaniilor de informare derulate pe perioada de implementare;
  • promovarea și derularea măsurilor de mobilitate pentru minim 150 beneficiari;
  • oferirea de măsuri de sprijin pentru participanții programelor A Doua Șansă, beneficiari în cadrul proiectului, la finalizarea fiecărui nivel promovat;

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.