Hai sa fim mai buni! – Locuri de muncă pentru toți

 Asociația Pakiv România împreună cu Asociația AS 2001 Alba Iulia anunță demararea proiectului Hai sa fim mai buni! Cod proiect 157403, care se derulează în perioada 29.12.2022- 28.12.2023 în Regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării șomerilor și persoanelor inactive în regiunea Centru, respectiv în județele Alba și Sibiu prin consilierea profesională personalizată și îmbunățățirea nivelului de competențe profesionale ca pozitivarea a premiselor de ocupare.

Proiectul va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la acoperirea nevoii de forță de muncă calificată, existentă pe plan național și regional. Aceste persoane integrate pe piața muncii contribuie la menținerea capacității de producție a companiilor locale, la dezvoltarea economiei și a comunităţilor locale

De asemenea, sprijinul primit de către cele 202 persoane, șomeri și persoane inactive, pentru identificarea posibilităților de angajarea pe piața muncii locale va conduce la stabilizarea teritorială a stocului de forță de muncă cu potențial de dezvoltare pe termen mediu și lung

Proiectul se adresează unui GT format din 202 persoane șomere sau inactive care doresc să beneficieze de sprijin pentru obținerea unui nou loc de muncă, prin participarea la consiliere profesională personalizată și potențial programe de formare a competențelor profesionale, cu asumarea certificării acestora pentru minim 164 de persoane din GT.

Prin acest proiect se țintește creșterea ocupării persoanelor șomere sau inactive din regiunea Centru, prin facilitarea încadrării a 92 dintre ele, ca urmare a consilierii profesionale personalizate pentru 202 și a posibilității de participare la programe de formare a competențelor profesionale pentru 202 persoane și a certificării a minim 164 dintre ele.

Educația trebuie percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă care este un proces de învățare în căutarea de soluții inovative. În același timp promovarea principiului educației permanente prin învățare pe tot parcursul vieții, ar trebui sa reprezinte, pentru Regiunea Centru, o direcție de acțiune prioritară. Formarea de calitate a resurselor umane este o precondiție a unei participări competitive pe piața muncii. O forță de muncă înalt calificată este esențială pentru o economie bazată pe cunoaștere, competitivă și durabilă.  Așa cum rezultă din datele analizei și din cele 19 acorduri de parteneriat semnate cu angajatori din regiunea Centru (care activează în domenii semnificative pentru acest apel – Textile și Pielărie, Construcții, Procesarea Alimentelor și Băuturilor), mediul de afaceri are nevoie de forță de muncă calificată pentru a putea face față competiției de pe piața locală și regională și pentru a se putea adapta continuu schimbărilor.

Una dintre provocările cu care se confruntă România este problema pregătirii forței de muncă. Tot mai multe persoane au dificultăți la intrarea pe piața muncii sau sunt nevoite să practice profesii fără legătura cu studiile absolvite sau, datorită nivelului scăzut de educație, lipsite de existența unor competențe profesionale cerute pe piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Organizarea a 12 burse ale locurilor de munca pentru abordarea pro activă a informării a minim 600 de potențiali beneficiari, persoane șomere sau inactive din regiunea Centru.

2. Furnizarea sprijinului prin consiliere profesională personalizata pentru 202 persoane șomere sau inactive și a medierii acestora în vederea creșterii premiselor de ocupare a acestora.

3. Îmbunătățirea nivelului de competențe prin furnizarea de programe de pregătire profesională în competențe Confecționer articole din textile, pavator și lucrător în alimentație pentru 202 persoane șomere sau inactive din regiunea Centru, în vederea obținerii certificării pentru minim 164 dintre ele.

4. Ocuparea a 92 de persoane din GT prin intervenții integrate de consiliere profesională personalizată și certificare a competențelor profesionale solicitate de entitățile economice cu care s-au încheiat acorduri de parteneriat.

Informaţii suplimentare:

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Telefon: 0258811170

Web: www.pakiv.ro

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Telefon: 258.814.227
Web: www.as2001alba.ro

Email: as2001alba@yahoo.com