Ce este venitul minim garantat:

Venitul minim garantat este o forma de asistenta sociala si se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in conditiile prevazute de lege.

Cine beneficieaza de venitul minim garantat:

Au acest drept familiile si persoanele singure, cetateni romani.
Termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna.

Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • este necasatorita;
 • este vaduva;
 • este divortata;
 • al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla intr-una din situatiile de mai sus;

Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii.

Se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura.

Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.

Care este nivelul venitului minim garantat?

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • 196 lei pentru familiile formate din 2 persoane
 • 272 lei pentru familiile formate din 3 persoane
 • 339 lei pentru familiile formate din 4 persoane
 • 402 lei pentru familiile formate din 5 persoane
 • cate 27 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prevazute de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • In situatia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 108 lei.
 • Nivelul venitului minim garantat se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum.

Care este cuantumul venitului minim garantat?

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul minm garanta prevazut de lege si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 50 lei, se acorda 50 lei.

Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii. Fac exceptie familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de pana la 50 lei/luna; pentru acestea orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in prima luna de plata.

Cum se obtine ajutorul social?

 • Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia; existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.
 • Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul; in cazul persoanelor care nu domiciliu sau resedinta cererea se inregistreaza la primarul localitatii in a carui raza teritoriala traiesc acestea.
 • In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune in mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
 • In termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa emita dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
 • Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
 • Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

Beneficiarii de ajutor social au urmatoarele drepturi:

 • Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
 • Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.
 • Pentru sumele acordate ca ajutor social una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Plata ajutorului social inceteaza in urmatoarele conditii:

 • in cazul in care beneficiarii nu mai indeplinesc conditiile de mai sus;
 • Plata a fost suspendata si in termen de 3 luni de la suspendare nu au mai fost aduse dovezi ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.