Serviciile vor fi oferite în cadrul unui centru modern dotat la standarde europene cu echipamente adecvate serviciilor oferite. De asemenea, centrul este deservit de personal calificat și cu experiență în domeniu, o echipă multidisciplinară, incluzând specialiști în domeniul serviciilor sociale, cum ar fi: asistent social, psiholog.
Vă așteptăm cu drag să beneficiați de serviciile noastre GRATUITE:

  • Supraveghere,
  • Îngrijire,
  • Educare șidezvoltare timpurie,
  • Suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viața independentă.

Beneficiarii eligibili sunt copii, școlari, de pe raza comunei BERGHIN.

În vederea accesării serviciilor,beneficiarii vor depune următoarele documente:

  • cerere acordare servicii
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a beneficiarului
  • copii acte identitate copil și părinți/tutori/reprezentant legal
  • adeverință unitatea de învățământ
  • alte documente privind situația de vulnerabilitate, după caz

DATE CONTACT:

Adresă: Satul Ghirbom, com. Berghin, nr. 326
Telefon: +40 728 826 936