INFORMAREA SI CONSILIEREA PROFESIONALA

1. Informarea profesionala – presupune furnizarea de informatii legate de evolutia pietei muncii, analiza ocupationala, posibilitati de instruire, modalitati de folosire a testelor de autoevalure etc.
2. Consilierea profesionala – este forma confidentiala de a o oferi sprijin persoanelor aflate in situatii de criza (in detentie), bazat pe respectul pentru client. Este o forma speciala de comunicare, o relatie care va fi stabilita intre consilier si client, bazata pe principiul dezvoltarii personale. Aceasta are ca scop incurajarea autonomiei si cresterea gradului de motivare a clientului, astfel incat acesta sa se implice activ in rezolvarea problemelor personale, asumandu-si responsabilitatea luarii unor decizii in plan profesional.

Principalele subactivitati:

1. In domeniul informarii profesionale:
a. identificarea nevoilor de informare ale clientului;
b. furnizarea de informatii privind piata muncii: despre ocupatii, meserii si profesii, conditii de exercitare, salarizare, si promovare, precum si conditiile speciale impuse de angajator;
c.adunarea informatiilor despre persoana care solicita sprijin(profil psihologic, interese profesionale etc.), dar si identificarea punctelor tari ca elemente de baza in stabilirea traseului profesional;

2. In domeniul consilierii profesionale:
a.identificarea problemelor clientului;
b.stabilirea, impreuna cu persoanele consiliate, a pasilor ce trebuie parcursi pentru alegerea ocupatiei/meseriei pentru formare profesionala sau incadrare in munca;
c.intocmirea bilantului profesional al persoanelor consiliate;
d.intocmiea planului individual de actiune pe baza rezultatelor obtinute in urma discutiilor individuale si a testarilor efectuate;
e.organizarea de aplicatii practice pentru insusirea de catre acestia a tehnicilor si instrumentelor de cautare a unui loc de munca:
– intocmirea unui CV
– intocmirea unei scrisori de intentie
– prezentarea la inteviu
f. monitorizarea si evaluarea pe intreg parcursul procesului de informare si consiliere profesionala al fiecarui client in parte.

MEDIEREA MUNCII

Prin activitatea de medierea a muncii se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unor raporturi de munca sau de serviciu.
Aceasta activitatea are ca scop incadrarea in munca a unor persoane care parasesc sistemul de detentie si care sunt in cautarea unui loc de munca.

Principalele subactivitati:
a.evidenta angajatori: formarea unei baze de date;
b.gestionarea locurilor de munca:
– inregistrarea locurilor de munca vacante;
– actualizarea bazei de date cu ofertele de locuri de munca si mediatizarea acestor locuri in randul clientilor;
– urmarirea ocuparii locurilor de munca vacante prin pastrarea legaturii cu angajatorii;
c.intocmirea planului individual de mediere, monitorizare;
d.preselectia candidatilor;
e.negocierea cu angajatorul pentru incadrarea in munca a persoanei selectate;

Biroul de Consiliere pentru Cetateni Berghin:

Facilitarea accesului locuitorilor comunei la informatii si consiliere in domeniile: sanatate, asistenta sociala, asigurari sociale, relatii de munca, protectia consumatorului, drepturi si obligatii cetatenesti, regimul proprietatii, taxe, educatie, proceduri notariale, protectia copilului, servicii publice.

Pe langa acestea ne propunem sa diseminam si informatii referitoare la integrarea in UE, sa initiem si sa implementam si alte proiecte care sa vina in intampinarea nevoilor cetatenilor comunei.