Aprobat, Director executiv TODOREAN ADRIANA MIOARA Nr. 71/12.01.2021   NORME PROCEDURALE INTERNE Privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în  Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, in cadrul proiectului „ADS pentru copiii si tinerii din ALBA” ID 133542      Citeste mai mult

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: 6: -Educație și competențe Operațiune compozită 6.4, 6.6:-Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formareCiteste mai mult

Aprobat, Director executiv TODOREAN ADRIANA Nr. 1530/23.07.2021   NORME PROCEDURALE INTERNE Privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, in cadrul proiectului „RE GAL” ID 139977 Iulie 2021   INTRODUCERE   Prezenta procedura internă stabilește modulCiteste mai mult