Fundația PROGPERS din Alba Iulia în calitate de beneficiar, împreună cu ASOCIAȚIA AS2001 Alba Iulia, în calitate de partener, au început implementarea proiectului ,,RECON”- POCU/1080/3/16/157469. Proiectul, cu perioada de implementare ianuarie 2023 – decembrie 2023, are ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

 

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului ,,RECON”, sunt:

  • Minim 202 șomeri și persoane inactive iși vor îmbunătăți capacitatea de a ocupa un loc de muncă, de a dobândi o nouă calificare sau de a se pregăti pentru o activitate independentă;
  • Minim 202 șomeri și persoane inactive iși vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile de planificare a carierei și a cunoașterii propriilor puncte forte sau deficiențe;
  • Minim 202 șomeri și persoane inactive iși dezvoltă abilitățile necesare creșterii șanselor de ocupare prin acumularea de noi cunoștințe despre metodele și tehnicile de căutare a unui loc de muncă;
  • Minim 172 șomeri și persoane inactive dobândesc o certificare recunoscută ANC;
  • Minim 20 șomeri și persoane inactive vor beneficia de programul de formare antreprenorială iși vor dezvolta aptitudini manageriale;
  • Minim 64 șomeri și persoane inactive vor beneficia de servicii de integrare socio-profesională și de pachetul de sprijin constând în îmbrăcăminte de serviciu.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 ,,Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.1. -,,Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accept pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație”, și Obiectivul specific 3.4. – ,,Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.234.331,93 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.899.182,16 lei.

Date de contact:

Beneficiar – Fundația PROGPERS                          Partener – Asociația AS2001 Alba Iulia

Președinte – Chiorean Lucian Oliviu                       Reprezentant legal – Todorean Adriana-Mioara

Telefon: 0761786242                                              Telefon: 0726248971

Manager Proiect – Căbulea Ioana-Maria

Telefon: 0744451476