Serviciul dezvoltat de asociația AS 2001 Alba Iulia în parteneriat cu comuna Ighiu și Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ighiu, cu sprijinul financiar al STAR ASSEMBLY S.R.L.

SERVICII

  • Supraveghere.
  • Îngrijire
  • Educare și dezvoltare timpurie
  • Suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viața independentă

Serviciile vor fi acordate de o echipă multidisciplinară formată de specialiști în domeniul serviciilor sociale cum ar fi: asistent social, psiholog.

BENEFICIARII:
Beneficiarii eligibili sunt ANTEPREȘCOLARII ȘI PREȘCOLARII (cu vârsta între 2 ani și 6 luni și 7 ani), cu domiciliul sau rezidența părinților pe raza comunei IGHIU, cu prioritate satul ȚELNA

În vederea accesării serviciilor,beneficiarii vor depune următoarele documente:

  • cerere acordare servicii
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a beneficiarului
  • copii acte identitate copil și părinți/tutori/reprezentant legal
  • adeverință unitatea de învățământ
  • alte documente privind situația de vulnerabilitate, după caz

DATE CONTACT:

Adresă: Satul Țelna, com. Ighiu, nr. 263
Telefon: 0757.545.028 – Pedagog social sau 0258.814.227