„LEADER în servicii sociale”

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Școala gimnazială Berghin și Asociația penrtu promovarea potențialului rural Procivitas în calitate de parteneri, implementează în perioada martie 2021 – decembrie 2023, proiectul LEADER în servicii sociale. Proiectul are o valoare totală de 4,835,031.87 lei din care 4,831,038.70 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii integrate a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul GAL Tara Secașelor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • OBIECTIV SPECIFIC 1: facilitarea accesului la servicii socio-medicale pentru cel putin 130 beneficiari eligibili de pe teritoriul GAL Tara Secaselor, pe parcursul a 36 luni de implementare, prin intermediul structurii fixe (centrul de servicii integrate, medico-sociale, cabinet stomatologie) precum si a unei structuri mobile;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 2: facilitarea accesului si participarii la educatie pentru cel putin 20 copii/tineri în risc de părăsire timpurie a școlii de pe teritoriul GAL Tara Secaselor, pe durata a cel putin 2 ani scolari;
  • OBIECTIV SPECIFIC 3: facilitarea accesului la ocupare (ucenicie, informare, consiliere, medierea muncii, formare) pentru cel putin 130 beneficiari din teritoriul Gal Tara Secaselor, pe parcursul a 36 luni de acordarea de servicii;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 4: dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru cel putin 20 beneficiari din teritoriul Gal Tara Secaselor, din care, cel putin 5 vor beneficia de micro-granturi pentru afacerile nou infiintate;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 5: facilitarea accesului la servicii suport pentru reglementarea actelor, pentru cel putin 50 beneficiari din teritoriul Gal Tara Secaselor, pe perioada de implementare a proiectului;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 6: initierea a cel putin 6 evenimente de dezvoltare comunitara si cresterea coeziunii sociale in teritoriul Gal Tara Secaselor, cu implicarea a cel putin 120 persoane, pe perioada de implementare a proiectului;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 7: imbunatatirea/ accesibilizarea conditiilor locative pentru cel putin 10 familii ( 10 locuinte), din teritoriul GAL Tara Secaselor, pe perioada de implementare a proiectului;