Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Școala gimnazială Berghin și Asociația penrtu promovarea potențialului rural Procivitas în calitate de parteneri, implementează în perioada martie 2021 – decembrie 2023, proiectul LEADER în servicii sociale. Proiectul are o valoare totală de 4,835,031.87 lei din care 4,831,038.70 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii integrate a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul GAL Tara Secașelor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • OBIECTIV SPECIFIC 1: facilitarea accesului la servicii socio-medicale pentru cel putin 130 beneficiari eligibili de pe teritoriul GAL Tara Secaselor, pe parcursul a 36 luni de implementare, prin intermediul structurii fixe (centrul de servicii integrate, medico-sociale, cabinet stomatologie) precum si a unei structuri mobile;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 2: facilitarea accesului si participarii la educatie pentru cel putin 20 copii/tineri în risc de părăsire timpurie a școlii de pe teritoriul GAL Tara Secaselor, pe durata a cel putin 2 ani scolari;
  • OBIECTIV SPECIFIC 3: facilitarea accesului la ocupare (ucenicie, informare, consiliere, medierea muncii, formare) pentru cel putin 130 beneficiari din teritoriul Gal Tara Secaselor, pe parcursul a 36 luni de acordarea de servicii;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 4: dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru cel putin 20 beneficiari din teritoriul Gal Tara Secaselor, din care, cel putin 5 vor beneficia de micro-granturi pentru afacerile nou infiintate;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 5: facilitarea accesului la servicii suport pentru reglementarea actelor, pentru cel putin 50 beneficiari din teritoriul Gal Tara Secaselor, pe perioada de implementare a proiectului;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 6: initierea a cel putin 6 evenimente de dezvoltare comunitara si cresterea coeziunii sociale in teritoriul Gal Tara Secaselor, cu implicarea a cel putin 120 persoane, pe perioada de implementare a proiectului;
  •  OBIECTIV SPECIFIC 7: imbunatatirea/ accesibilizarea conditiilor locative pentru cel putin 10 familii ( 10 locuinte), din teritoriul GAL Tara Secaselor, pe perioada de implementare a proiectului;