Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația HOSPICE ELIANA Ciugud în calitate de parteneri, implementează în perioada mai 2019 – mai 2022, proiectul Rețea de servicii integrate pentru vârstnici!”. Proiectul are o valoare totală de 2.794.926 lei din care 2.375.687,11 finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman și 419.239,89 de la bugetul national.

Obiectiv general: Proiectul nostru își propune să contribuie la incluziunea socială și combaterea sărăciei persoanelor de peste 65 de ani din județele Alba și Sibiu, atât prin intermediul serviciilor nou înființate cât și prin intermediul celor dezvoltate;

Scopul proiectului este de a reduce numărul de persoane vârstnice aflate în situație de vulnerabilitate și care nu beneficiaza de servicii suport personalizate;

Vor beneficia de aceste servicii minim 160 de persoane, din mai multe comunități din aceste 2 județe din regiunea Centru;

Prin intermediul acestui proiect, se vor înființa 2 centre de îngrijire la domiciliu. Activitatea derulată în aceste centre are mai multe componente și va avea ca scop dezvoltarea serviciilor sociale de îngrijire pentru persoane vârstnice, dezvoltarea și formarea personalului implicat in furnizarea de servicii, activitati novative. Se vor derula programe de formare profesională pentru personalul de specialitate, vor avea loc vizite de schimb de bune practici, se vor face acțiuni de voluntariat. Tot prin intermediul acestui proiect se vor realiza 2 spălătorii de rufe, 35 de locuințe vor fi adaptate la nevoile persoanelor, se vor face ședințe de terapie ocupațională sau psihoterapie, se vor acorda servicii de asistență medicală dar și consiliere socială și juridică.

Proiectul va acoperii 3 zone principale: serviciul de îngrijire Păuca, județul Sibiu, va deservi persoanele vârstnice din cele 4 sate componente: Păuca, Presaca, Bogatul, Broșteni; serviciul de îngrijire Râmeț, care va acoperi toate satele și cătunele componente, și care va deservi persoane vârstnice aflate în situația de dependență și/sau în risc de excluziune socială; serviciul de ingrijire ELIANA Ciugud, serviciu nou, care va deservi beneficiari cu domiciliul în satul Hăpria, sau zone din municipiul Alba Iulia sau Sebeș;

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.