SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL
Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Ciugud are ca scop creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din comuna Ciugud județ Alba, prin asigurarea serviciilor de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare și reabilitare funcțională.

SERVICII

 • Terapii de recuperare/reabilitare funcțională, cum ar fi:
  • ședințe de psihoterapie,
  • kinetoterapie,
  • terapie prin masaj,
  • terapii de relaxare,
  • gimnastică medicală, ş.a.;
 • Acordare de alimente, ajutoare materiale.
 • Îngrijire personală pentru persoanele vârstnice dependente;
 • Consiliere psihosocială și informare,
 • Suport juridic,
 • Socializare și petrecere a timpului liber,
 • Organizare și implicare în activități comunitare și culturale,
 • Asistentă și suport pentru familia persoanei vârstnice,
 • Suport pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor etc.;

În vederea accesării serviciilor,beneficiarii vor depune următoarele documente:

 • cerere acordare servicii
 • copie după carte de identitate sau alt document care să certifice domiciliul sau rezidența pe raza comunei Ciugud
 • documente suport pentru starea de dependență/vulnerabilitate
 • adeverință medicală (unde este cazul)

DATE CONTACT:

Adresă: Satul Ciugud, com. Ciugud, nr. 157
Telefon: +40 756 161 185