Organizatiile neguvernamentale (ONG) sunt structuri juridice de natura privata, independente de institutiile statului, avand capacitatea de a lua decizii in nume propriu si de a raspunde legal pentru consecintele aplicarii acestora. Organizatiile neguvernamentale se pot constitui pentru un scop de interes public sau colectiv precum si in interesul personal, nepatrimonial, al membrilor.
Caracteristica de baza a acestui tip de entitate este data de interzicerea distribuirii excedentului financiar catre membri, motiv pentru care ONG-urile se mai numesc si organizatii non-profit, nepatrimoniale sau fara scop lucrativ. Pentru infiintarea unui ONG sunt necesare cel putin 3 persoane fizice sau/si juridice, in cazul asociatiilor, sau cel putin una, in cazul fundatiilor.

I. Rezervarea denumirii

Primul pas in infiinarea unei organizatii non-profit este obinerea dovezii ca denumirea aleasa de voi este conforma cu legea si ca nu a fost deja folosita sau rezervata de altcineva. Dovada disponibilitatii denumirii se obtine de la Ministerul Justitiei, in baza unei cereri.
Putei redacta singuri cererea, in forma de mai jos

CERERE

Pentru acordarea disponibilităţii denumirii

1. Solicitantul:
Numele/Denumirea……………………………………………………..
………………………………………………………………………
Domiciliul/Sediul……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Categoria de persoană juridică fără scop patrimonial (asociaţie, fundaţie, federaţie) pentru care se solicită verificarea…………………….
…………………………………………………………………………….

3. Denumirea a cărei verificare se solicită…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

4. Temeiul juridic al cererii: ORDONANŢA GUVERNULUI NR.26/2000

5.Tariful achitat* ………………… lei, conform……………….

6. Data…………………………………………………………………….

7. A se specifica dacă se doreşte răspunsul prin poştă………………………………………………………………………………………………

8. Semnătura solicitantului………………………………………………

Depune cererea si dovada platii taxei (chitanta) la registratura Ministerului Justitiei, aflata in strada Apolodor nr. 17, sector 5. Daca nu sunteti din Bucuresti, trimiteti prin posta actele, cu confirmare de primire. Dovada disponibilitatii denumirii se elibereaza de catre Serviciul de Relatii cu
Publicul si Evidenta ONG al Ministerului, aflat la aceeasi adresa, serviciu pe care il
putei contacta si la telefon/fax: 0372 041 192, email relatiipublice@just.ro.
Dovada disponibilitatii denumirii este valabila 3 luni de la data emiterii sale, insa ea poate fi prelungita. In acest sens trebuie sa faceti o cerere de prelungire cel mai tarziu in ziua expirarii valabilitatii dovezii anterioare. Lista cu asociatiile si fundatiile existente o gasiti pe site-ul Ministerului Justitiei, in Registrul National ONG.

II. Stabilirea sediului

Legea prevede necesitatea existentei unui sediu (social) pentru asociatie.
Intrucat este destul de greu ca persoana juridica sa inchiriezi un sediu cu o chirie rezonabila, este de preferat sa stabiliti drept sediu locuinta unuia dintre membrii fondatori (cu conditia sa fie in
proprietatea acestuia). Ulterior, in functie de obiectul de activitate, vei putea cauta
un alt sediu, in care sa va puteti desfasura activitatea.

III. Intocmirea actelor constitutive

Actele in baza carora vei cere acordarea personalitatii juridice organizatiei voastre
se numesc Statut si Act constitutiv.
Ambele se incheie in forma autentificata de un notar sau atestata de un avocat, in
mai multe exemplare (preferabil, câte 5-6 din fiecare).
Cu câteva zile inainte de data la care v-ati propus autentificarea, trimiteti
notarului/avocatului propunerea voastra pentru aceste acte, pentru a le citi si
eventual a face observatii pe marginea lor.

IV. Constituirea patrimoniului initial

Va trebui acum sa constituiti patrimoniul initial minim necesar infiintarii ONG-ului. Aceasta se face prin deschiderea unui depozit bancar si are, pentru o asociatie non-profit, un cuantum egal cu un salariu minim brut pe economie. Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara sub forma de „patrimoniu initial”. Trebuie sa completati un formular, sa anexati o fotocopie de pe actul constitutiv autentificat si sa achitati o taxa de deschidere de cont. Vei primi un extras de cont doveditor. Banii raman blocati pana la obtinerea hotararii judecatoresti de infiintare, cand vei putea transfera banii intr-un cont bancar propriu-zis. Daca doriti, puteti constitui patrimoniul initial din sume mai mari fata de minimul prevazut de lege. Oricum cuantumul trebuie sa fie mentionat in actele constitutive.

V. Cazierul fiscal al fondatorilor

Fondatorii (asociatii) trebuie sa puna la dispozitie si cazierul fiscal personal.
Observatie: In cazul fondatorilor persoane juridice, actul poarta numele de certificat fiscal.
Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul solicitantului. Cererea de obtinere a cazierului fiscal (o completati la fata locului) va fi insotita de urmatoarele documente:

 •  Copie act de identitate;
 • Taxa de eliberare a cazierului fiscal.

Valabilitate: Cazierul Fiscal are valabilitate 30 zile de la data eliberarii.

VI. Dobandirea personalitatii juridice

Puneti intr-un dosar cu sina urmatoarele acte in original, in aceasta ordine (rigoarea face buna impresie!):

 •  cererea;
 • dovada disponibilitatii denumirii;
 • cate 5 exemplare de pe Actul constitutiv si Statut;
 • actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
 • cazierul fiscal al asociatilor;
 • un timbru judiciar de 1 leu;
 • chitanta doveditoare a achitarii taxei de timbru judiciar

Actiunea se depune la Judecatoria pe raza careia se afla sediul si care urmeaza sa va acorde personalitatea juridica, mai exact la judecatorul de serviciu. El va verifica dosarul si va va comunica daca este complet, iar daca nu, ce mai trebuie depus. Cereti sa vi se spuna numarul dosarului si termenul. Daca le uitai, le putei afla de pe siteul Ministerului de resort – seciunea “Portalul instanelor de judecata”, http://portal.just.ro/
Iata ca a sosit si clipa cea mare!
Incercati sa nu lipsiti din sala la termen. In mod normal, judecarea cererii se face si in absenta, dar daca presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, sau daca apreciaza ca dosarul este incomplet, e bine sa fii de fata ca sa grabiti rezolvarea deficientelor. Altfel se pierde timp pretios.

VIII. Certificatul de inregistrare fiscala

Pentru a putea desfasura orice operatiuni financiare aveti nevoie de un Certificat de Inregistrare Fiscala, numit popular si Cod Fiscal. La Administratia Finantelor Publice de care apartine locatia in care aveti sediul, depuneti un dosar cuprinzând:

 • Doua formulare „cod 010” (010 (cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1; vi le da inspectorul fiscal) completate;
 • Statut (copie);
 • Act constitutiv (copie);
 • Incheierea judecatoreasca de infiintare (copie);
 • Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (copie);
 • Timbru fiscal de 3 lei.

IX.Stampila si imprimate cu regim special

Certificarea actelor emise in numele organizatiei se face prin semnatura persoanelor autorizate si parafarea cu o stampila.
La comandarea stampilei trebuie sa prezentati o copie de pe Codul Fiscal si o copie a actului vostru de identitate.
Sfat: faceti minim 2 stampile, una de birou si una de buzunar (de fapt, ideal ar fi sa faceti una si pentru contabil, deci 3…)
Apoi, ar trebui sa va comandati chitantier si, daca aveti de gand sa desfasurati activitati comerciale (in limitele permise de legislatia ONG-urilor, desigur), facturier.
Observatie: Imprimatele sunt personalizate si in ele se mentioneaza de obicei si numarul contului bancar; deci, aceasta ultima etapa trebuie parcursa abia dupa cea de la pct. urmator, adica deschiderea contului bancar.

X.Legislatie utila

Intrucat textele legilor relevante sunt prea lungi pentru a fi reproduse aici fara a schimba forma si rostul acestui ghid, va invitam ca pentru studierea acestor acte normative sa dati clic pe legaturile de mai jos:
OG 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii , cu urmatoarele modificari si completari:
L 246/2005 pentru aprobarea OG 26/2000