Daca te-ai decis sa te inregistrezi ca persoana fizica autorizata ai de urmat cativa pasi. Dar inainte de asta trebuie sa indeplinesti cateva conditii.

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice sunt:

 • au implinit varsta de 18 ani;
 • starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
 • au calificarea – pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
 • nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Pasii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a deveni PFA:

 • In primul rand trebuie sa alegi un nume si sa faci o rezervare a acestuia la Registrul Comertului. Aici trebuie sa completezi o cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare nume impreuna cu o copie dupa actul de identitate.
 • Pentru ca sa poti deveni PFA trebuie sa dovedesti ca ai un sediu profesional unde sa-ti desfasori activitatea.

Dovada stabilirii sediului profesional se face cu unul din urmatoarele acte:

 • Contract de comodat, in original, in forma autentica sau sub semnatura privata, insotit de actul doveditor al proprietarului, intabulat, sau
 • Contract de inchiriere inregistrat la Administratia Finantelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice ori intre persoane fizice, sau
 • Certificat de rol fiscal/rol agricol, in termen de valabilitate, sau
 • Contract de vanzare-cumparare, intabulat, sau
 • Contract de schimb, intabulat, sau
 • Contract de subinchiriere, sau
 • Contract de concesiune, intabulat, sau
 • Contract de leasing imobiliar, sau
 • Contract de donate, in forma autentica, intabulat, sau
 • Contract de uz, sau
 • Contract de uzufract, sau
 • Extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere, sau
 • Certificat de mostenitor, sau
 • Act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitate a proprietatii, intabulat, sau
 • Hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea (intabulata*) sau  folosinta/uzufructul, sau
 • Hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, intabulata, sau
 • Proces verbal de receptie a constractiei, intabulat, sau
 • Act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite.

Daca sediul se afla intr-un imobil de locuinte tip bloc atunci ai nevoie si de avizul Asociatie de Proprietari.

Ai rezolvat problema sediului? Acum ai nevoie si de un specimen de semnatura. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate poate fi dat in fata notarului public, in forma legalizata, ori direct la Registrul Comertului in fata directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.

Dupa ce ai urmat acesti pasi trebuie sa te duci la Registrul Comertului. Acest pas este obligatoriu pentru cei care vor desfasura activitati independente ca PFA, Intreprindere Individuala (II) sau Intreprindere Familiala (IF) pentru a obtine autorizare. Acest pas NU este necesar pentru cei care desfasoara activitati independente prin Profesiile liberale (doctori, avocati etc.) intrucat acestia obtin autorizatia din partea asociatiilor profesionale.
Aici ai nevoie de:

 • dosar cu sina
 • cerere de inregistrare
 • formular pentru inregistrare fiscala
 • dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei
 • copie act de identitate
 • documentul care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional
 • specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate in original
 • declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare
 • documentele care atesta pregatirea profesionala (daca este cazul)

Urmatorul pas este deplasarea la Administratia Financiara. Acest pas este obligatoriu pentru orice activitate comerciala desfasurata.
Aici ai nevoie de:

 • dosar cu sina
 • cerere de inregistrare
 • declaratie privind veniturile estimate
 • autorizatie de functionare (copie)
 • copie act de identitate
 • inregistrare Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul inventar

Daca este cazul va trebuie sa mergi si la Casa de Pensii. Inregistrarea la Casa de pensii este obligatorie doar daca nu sunteti angajat cu contract de munca.
Aici ai nevoie de:

 • dosar cu sina
 • declaratie tip
 • copie act de identitate
 • autorizatie de functionare (copie)
 • carnet de munca (copie)

Ultimul pas este deplasarea la Casa de asigurari de Sanatate. Profesiile libere, cat si activitatile independente sunt obligate sa se asigure in sistemul public de sanatate.
Aici ai nevoie de:

 • declaratie sanatate
 • copie act de identitate
 • autorizatie de functionare (copie)
 • carnet de munca (copie)
 • decizia de impunere privind platile anticipate (copie)