Actele necesare pentru o infiintare de societate comerciala sunt urmatoarele:

 • In primul rand ai nevoie de actele de identitate ale viitorului asociat (daca este vorba de un asociat unic) sau ale tuturor asociatilor care infiinteaza firma. Atentie, ai nevoie atat de actele de identitate in original, cat si de 3 copii dupa acestea. Copia actului de identitate trebuie sa contina obligatoriu Codul Numeric Personal (CNP). In situatia in care asociatii sau fondatorii unei societati comerciale sunt persoane juridice se depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare, act constitutiv etc).
 • Apoi trebuie sa alegi obiectul de activitate al firmei, potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (codul CAEN) si sa stabilesti obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate.
 • Urmatorul pas este alegerea denumirii societatii: trebuie sa alegi cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor.
 • Trebuie sa alegi forma juridica de societate (societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata).
 • Va trebui sa te decizi asupra sumei pe care o vei investi in capitalului social al firmei. Iti alegi o banca si deschide un cont al fimei.
 • Mai trebuie sa stabilesti si un administrator pentru societatea comerciala pe care o deschizi.
 • Trebui sa alegi si tipul de societate, asta pentru pentru a fixa baza de impozitare : intreprinderile mici sau intreprindere mare – macrointreprindere.
 • Apoi mai trebuie sa te alegi ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.
 • Pentru ca sa-ti poti infiinta o firma trebuie sa dovedesti ca ai la dispozitie un sediu unde sa-ti desfasori activitatea.

Sediul poate fi:

 • proprietatea ta (contract de vanzare-cumparare sau certificat de mostenitor);
 • un spatiu inchiriat (contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale;
 • un spatiu asupra caruia aveti un contract de comodat (contract de comodat, de uz, uzufruct) sau luat in leasing imobiliar (contract de leasing imobiliar);

 

 • Ai rezolvat problema sediului social? Acum trebuie sa completezi o declaratie pe proprie raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala.

Declaratia pe proprie raspundere se da de catre una dintre persoanele de mai jos: fondatori, administratori, reprezentantul permanent – persoana fizica (desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale) sau de catre cenzori. Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori.

Urmeaza apoi redactarea actului constitutiv al societatii.

Actul constitutiv poate avea una dintre formele urmatoare:

 • contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv (anexat);
 • contract de societate pentru societatea in nume colectiv, in comandita simpla;
 • contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata;
 • statut, pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.

Pentru redactarea obiectului de activitate utilizeaza „Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN”. Obiectul de activitate se exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective.
Redactarea actului constitutiv se poate realiza de catre Biroulul unic (Oficiul de asistenta pentru societatile comerciale) de pe langa Camera de Comert in raza careia va veti desfasura activitatea, de catre un avocat sau de un notar sau de catre intreprinzatorul insusi.

 • Ai depus capitalul social? Atunci trebuie sa faci dovada acestui fapt.

Aportul in numerar la capitalul social se poate varsa: la CEC sau la la orice banca, fie direct de catre intreprinzator, fie la cererea solicitantului de catre Biroul unic
Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate efectua, dupa caz, cu:
foaie de varsamant, ordin de plata sau chitanta CEC.
Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si sintagma „aport la capitalul social al societatii comerciale, indicandu-se denumirea acesteia”.

 • Pentru ca sa poti executa operatiunile finaciare ai nevoie de specimenul de semnatura .

Potrivit legii, comerciantul persoana fizica, reprezentantii unei societati comerciale, administratorii, lichidatorii, conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna semnaturile lor la oficiul registrului comertului. Pentru depunerea specimenului de semnatura se completeaza un formular tip.
Pentru dovedirea specimenului de semnatura, persoana respectiva va semna in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.
In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public.

 • Pentru ca sa poti functiona in legalitate trebuie sa ai avizele de functionare.

Pentru fiecare din cele cinci avize obligatorii trebuie completate dosare pentru obtinerea acestora in functie de activitate.
Daca ai finalizat intreaga documentatie si ai completat inclusiv o cerere de inregistrare societate, depune dosarul la Oficiul Registrului Comertului.
In cateva zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: autorizatia de functionare a societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului).

Din acest moment firma ta poate functiona legal.