Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba în calitate de partener, implementează în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2023, proiectul INSIST „Inca o sansa la educatie”. Proiectul are o valoare totală de 9,523,350.96 lei din care 8,094,848.31 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman, 750,591.37  lei de la bugetul național și 677,911.28 lei contribuția proprie a Inspectoratul Școlar Județean Alba.

   

OBIECTIV GENERAL– Facilitarea accesului la educatie a copiilor, tinerilor si adultilor din judetul Alba

OBIECTIVE SPECIFICE:

O 1.1 Dezvoltarea profesionala/ imbunatatirea competentelor a cel putin 525 persoane (personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și didactic auxiliar) din judetul Alba

O 1.2 facilitarea accesuli la servicii de consiliere si orientare a carierei pentru cel putin 615 copii/tineri/adulti grup tinta, precum si 200 părinții/tutorii tinerilor din GT, inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate, pe parcursul celor 36 luni de implementare a proiectului;

O 1.3 dezvoltarea de programe ADS pentru cel putin 615 beneficiari, din care minim 406 finalizeaza pe perioada de implementare;

O 1.4 Promovrea programelor ADS si a masurilor complementare in cadrul celor 12 evenimente organizate si a camapaniilor de informare derulate pe perioada de implementare;

O 1.5 promovarea si derularea masurilor de mobilitate pentru minim 150 beneficiari, pe perioada celor 36 luni de implementare;

O 1.6 oferirea de masuri de sprijin pentru participantii programelor ADS, beneficiari in cadrul proeictului, la finalizarea fiecarul nivel promovat;