Finalizarea proiectului „RE GAL” Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Comuna Stemț, Școala gimnazială Stremț și Grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare (GAL MMTMM), în calitate de parteneri, au implementat în perioada martie 2021 – decembrie 2023, proiectul „RE GAL”, cu valoare totală de 4,833,210.21 leiCiteste mai mult

Obiectivul serviciului: facilitarea accesului la servicii integrate persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul GAL MMTMM Scopul serviciului : identificarea nevoilor beneficiarilor și asistarea acestora pentru depășirea situațiilor de dificultate, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale Grupul de beneficiari Serviciile furnizate sunt gratuite personalorCiteste mai mult

    Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA Ofertant castigator: CABINET MEDICAL INDOIVIDUALVLAD SANDA MARIA cu sediul in localitatea Stremt, nr. 99A, comuna Stremt, judetul Alba Pretul contractului: 126000 lei TVA 0 lei Procedura aplicata: procedura proprie Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut Data atribuirii contractului:Citeste mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ Alba Iulia, 14 aprilie 2021   Lansarea proiectului „RE GAL” Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Comuna Stemț, Școala gimnazială Stremț și Grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare (GAL MMTMM) în calitate de parteneri, implementează în perioadaCiteste mai mult

Aprobat, Director executiv TODOREAN ADRIANA Nr. 1530/23.07.2021   NORME PROCEDURALE INTERNE Privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, in cadrul proiectului „RE GAL” ID 139977 Iulie 2021   INTRODUCERE   Prezenta procedura internă stabilește modulCiteste mai mult

Nr. 1742/09.08.2021   ANUNT ACHIZITIE SERVICII MEDICALE   Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „RE GAL” ID 139977, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor medicale. Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA Obiectul contractului: servicii medicale.Citeste mai mult