AS 2001 Alba Iulia deruleaza cursuri de specializare in meseria de Manager inovare.

Competenţe dobândite după absolvirea acestui curs:

 • comunicarea interpersonală
 • perfecționarea pregătirii profesionale
 • activitatea în echipă
 • asigurarea securității și sănătății în muncă,a protecției mediului și PSI
 • elaborarea strategiei de inovare a firmei
 • implementarea planului de realizare a strategiei de inovare a firmei
 • coordonarea dezvoltării profesionale a echipei
 • coordonarea culegerii de idei creative
 • crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideiile de inovare
 •  elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei
 • evaluarea procesului de inovare
 • asigurarea continuității procesului de inovare

Dosarul de inscriere la curs trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:
• cerere de inscriere la curs
• copie dupa actul de identitate
• copie dupa actele de studii(invatamant superior obligatoriu)
• copie dupa certificat de nastere si casatorie(dupa caz)
• Curriculum Vitae (european)

Relatii suplimentare la numarul de telefon 0258/814.227 sau la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia, din str. Miron Costin nr.2.