ANUNT ANGAJARE Școala gimnazială Berghin în calitate de partener în cadrul proiectului LEADER în servicii sociale, organizează concurs de dosare pentru ocuparea a 2 posturi de consilier educațional, la școala Berghin. Informații suplimentare despre conținut dosarelor și modalitatea de transmitere, se obțin la numărul de telefon 0258.854.113 sau laCiteste mai mult

Investim in viitor! Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Primăria Cîmpeni, Primăria Scărișoara, Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT și Școlile gimnaziale din Cîmpeni și Scărișoara în calitate de parteneri, implementează în perioada august 2017 – iulie 2020, proiectul ”Investim în viitor!”. Proiectul areCiteste mai mult

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația pentru promovarea potențialului rural Procivitas Alba și INFOR Italia, în calitate de parteneri, implementează începând cu 01 aprilie 2014, proiectul ”Rețeaua profesioniștilor din mediul rural.” Scop: facilitarea accesului la ocupare în domenii non-agricole a persoanelor fără loc deCiteste mai mult

Centrul de Dezvoltare Manageriala CDM Cluj, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația A.S. 2001 Alba Iulia și Şcoala Română De Afaceri a Camerelor De Comerţ Şi Industrie Filiala Alba Iulia, implementează în perioada 1 mai 2014 – 31 octombrie 2015 proiectul ”Cariere la feminin”. Obiectivul general al proiectului:Citeste mai mult

Obiectiv general: facilitarea accesului la educatie si integrare/ reintegrare pe piata fortei de munca a persoanele care au / au avut de ispasit pedepse privative de libertate din Romania, regiunile Centru, Vest si Nord-Vest. Obiective specifice: 1.Cresterea nivelului de calificare a unui numar de minim 500 persoane private de libertateCiteste mai mult

Domeniul Major de Interventie : 2.3 Tipul proiectului : Regional Clasificarea domenilor : Rural si Urban Regiune implementare : Centru, judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu Durata : 24 luni Finantare nerambursabila : 2.011.000 lei. Obiective: Dezvoltarea unor programe integrate pentru formare profesională, Ridicarea nivelului de calificare al forţeiCiteste mai mult

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în Oameni”; Axa Prioritară 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”; Domeniu major de intervenţie 5.1: „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”; Nr. Contractului: POSDRU/105/5.1/G/75956 Obiectiv general: intensificarea masurilor active si preventive, pentru ocuparea forteiCiteste mai mult

Obiectiv general Cresterea oportunitatilor de ocupare prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii pe piata muncii pentru 30000 beneficiari directi ai diverselor activitati ale proiectului. Acest lucru se va realiza prin diagnoza situatiei actuale in 50 comune din Muntii Apuseni, realizare de strategii de dezvoltare locala, informare si formare profesionalaCiteste mai mult