AS 2001 Alba Iulia deruleaza cursuri de specializare in meseria de Responsabil de mediu.
Taxa de participare la acest curs este de 700 lei/persoana.

Competenţe dobândite după absolvirea acestui curs:

 • aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
 • aplicarea prevederilor legale privind un mediu sănătos, securitate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • aplicarea procedurilor de calitate
 • coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului
 • gestionarea actelor normative de mediu
 • elaborarea programului de management al mediului
 • elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
 • monitorizarea factorilor de mediu
 • realizarea auditului intern
 • elaborarea programului de audit intern
 • supravegherea activității de pregătire pentru situații de urgență
 • întocmirea documentației de management de mediu
 • raportarea activității de mediu

Dosarul de inscriere la curs trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:
• cerere de inscriere la curs
• copie dupa actul de identitate
• copie dupa actele de studii(invatamant superior obligatoriu)
• copie dupa certificat de nastere si casatorie(dupa caz)
• Curriculum Vitae (european)

Relatii suplimentare la numarul de telefon 0258/814.227 sau la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia, din str. Miron Costin nr.2.

Cursurile de calificare sunt acreditate de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.