Comunicat de presa – Finalizare proiect „Încă o șansă la educație pentru tinerii NEETS din județul Alba.” ID 148326

Finalizare proiect „Încă o șansă la educație pentru tinerii NEETS din județul Alba.” ID 148326

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Liceul tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia și Liceul tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, în calitate de parteneri, au implementat în perioada iulie 2021 – decembrie 2023, proiectul “Încă o șansă la educație pentru tinerii NEETS din județul Alba”. Proiectul a avut o valoare totală de 4,863,998.21 lei din care 4,134,398.49 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman, 682,160.64 lei de la bugetul național și 47,439.08 lei contribuția proprie a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului la măsuri de educație pentru tinerii NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani care au abandonat cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia. Ne-am propus să înlesnim accesul la servicii de consiliere și orientare a carierei pentru cel puțin 420 tineri NEETS, dar și pentru 110 părinți/tutori ai acestor tineri, inclusiv persoane care au în grijă copii cu părinți plecaţi la muncă în străinătate.

La finalul perioadei de implementare, am reusit sa dezvoltăm programe A Doua Șansă pentru 422 beneficiari, din care peste 280 finalizează programul pe perioada de implementare, 24 dintre aceștia obținând și o calificare ca urmare a sprijinului acordat. Pe tot parcursul proiectului, am oferit măsuri de sprijin pentru participanții programelor A Doua Șansă, la finalizarea fiecarul nivel promovat.

Ca urmare a participării la activitățile proiectului, cei peste 420 tineri NEETs, vor putea să își continue traseul educațional, atât în sistemul de învățământ cât și în sistemul de formare al adulților, acces facil la un loc de muncă care necesită absolvirea învățământului minim obligatoriu sau calificare relevantă.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact:

             Todorean Dorin, coordonator proiect

             Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,

 tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com