Comunicat de presa – Finalizarea proiectului „ADS pentru copiii și tinerii din ALBA”

Finalizarea proiectului „ADS pentru copiii și tinerii din ALBA”

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba în calitate de partener, a implementat în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2023, proiectul „ADS pentru copiii și tinerii din ALBA”, cu o valoare totală de 9,521,368.96 lei din care 8,843,457.68 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman și 677,911.28 lei contribuția proprie a Inspectoratului Școlar Județean Alba.
Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului la educație a copiilor, tinerilor și adulților din județul Alba. Pentru a atinge acest obiectiv, ne-am propus si am atins următoarele obiective specifice:

  • dezvoltarea profesională/îmbunătațirea competențelor a 524 de persoane (personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și didactic auxiliar) din județul Alba;
  • facilitarea accesului la servicii de consiliere și orientare a carierei pentru  peste 680 copii/tineri/adulți, precum și 200 de părinți/tutori ai tinerilor, inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate;
  • dezvoltarea de programe A Doua Șansă pentru peste 645 beneficiari, din care peste 420 finalizează pe perioada de implementare;
  • promovrea programelor A Doua Șansă și a măsurilor complementare în cadrul celor 12 evenimente organizate și a camapaniilor de informare derulate pe perioada de implementare;
  • promovarea și derularea măsurilor de mobilitate pentru 290 beneficiari;
  • oferirea de măsuri de sprijin pentru participanții programelor A Doua Șansă, beneficiari în cadrul proiectului, la finalizarea fiecărui nivel promovat;

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact:

coordonator proiect

             Buhoi Ana Nicoleta

             Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,

 tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com           web:www.as2001alba.ro