Comunicat de presa – Finalizarea proiectului INSIST “Încă o șansă la educație”

Finalizarea proiectului INSIST “Încă o șansă la educație”

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba în calitate de partener, au implementat în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2023, proiectul INSIST “Inca o sansa la educatie”, cu o valoare totală de 9,523,350.96 lei din care 8,094,848.31 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman, 750,591.37  lei de la bugetul național și 677,911.28 lei contribuția proprie a Inspectoratului Școlar Județean Alba.

 

 

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului la educație a copiilor, tinerilor și adulților din județul Alba. Prin intermediul acestui proiect, pe parcursul a 36 de luni, ne-am propus si am reusit  să dezvoltăm profesional și să îmbunătațim competențele a 525 persoane (personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și didactic auxiliar) din județul Alba, să facilităm accesul la servicii de consiliere si orientare a carierei pentru 660 copii/tineri/adulți, precum și 200 de părinți/tutori ai tinerilor, inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate. Am reusit sa cuprindem in programe A Doua Șansă peste 640 beneficiari, din care peste 450 finalizeaza pe perioada de implementare. De asemenea am promovat aceste programe și măsurile complementare acestora în cadrul a 12 evenimente organizate și a campaniilor de informare derulate pe perioada de implementare, dar și promovarea și derularea măsurilor de mobilitate pentru peste 275 beneficiari. Pe tot parcursul derulării proiectului, am oferit măsuri de sprijin pentru participanții programelor A Doua Șansă, la finalizarea fiecarul nivel promovat.

 

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact:

coordonator proiect

             Todorean Adriana

             Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,

 tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com           web:www.as2001alba.ro