Comunicat de presa – Finalizarea proiectului „LEADER în servicii sociale”

Finalizarea proiectului „LEADER în servicii sociale”

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Școala gimnazială Berghin și Asociația pentru promovarea potențialului rural Procivitas în calitate de parteneri, au implementat în perioada martie 2021 – decembrie 2023, proiectul “LEADER în servicii sociale”. Proiectul a avut o valoare totală de 4,835,031.87 lei din care 4,831,038.70 lei finanțare nerambursabilă.

 

 

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului la servicii integrate a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul GAL Tara Secașelor. Prin intermediul acestui proiect, am facilitat accesul la servicii socio-medicale pentru 288 beneficiari (130  planificati) de pe teritoriul GAL Tara Secașelor. Au fost înființate 2 cabinete medicale (1 cabinet medicină generală și 1 cabinet stomatologic) ce au deservit peste 150 beneficiari.  Am facilitat accesul și participarea la educație pentru 30 copii/tineri aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, 172 de persoane au beneficiat de servicii de ocupare (ucenicie, informare, consiliere, medierea muncii, formare),  23 de beneficiari au participat la activități de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, din care 5 si-au deschis afaceri proprii. În cadrul acestui proiect, 50 de persoane au beneficiat de servicii suport de reglementare a actelor, iar 11 persoane varstnice au beneficiat de servicii de accesibilizare/igienizare locuință. De asemenea, am initiat 8 evenimente de dezvoltare comunitară și creșterea coeziunii sociale în teritoriul Gal Țara Secașelor, cu implicarea a peste 400 de persoane.

 

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact:

coordonator proiect

             Todorean Adriana

             Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,

 tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com           web:www.as2001alba.ro