Comunicat de presa finalizare proiect „Ocupare durabila pentru tinerii NEETs”

 

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună Asociația ”Casa Transilvania”Asociaţia Regională pentru Promovarea Capitalului UmanAsociatia Medicilor Rezidenți, în calitate de parteneri, a implementat în perioada 02 septembrie 2021 – 01 noiembrie 2023, proiectul „Ocupare durabila pentru tinerii NEETs” ID 150858. Proiectul a avut o valoare totală de 19,476,376.10 lei din care 16,554,919.68 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea nivelului de competente si cresterea gradului de ocupare in randul a 1051 de tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati si profilati la Serviciul Public de Ocupare, din Regiunile Centru si Vest.

Activitățile derulate și serviciile oferite în cadrul acestui proiect, au generat următoarele rezultate:

  • a fost crescut nivelul de competente la peste 1250 de tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, din Regiunile Centru si Vest.
  • peste 460 de persoane au beneficiat de servicii de mediere si angajare.
  • mai mult de 870 de beneficari au fost inscrisi la programe de formare (calificare si specializare), din care peste 760 au obținut o calificare in una din meseriile cautate pe piata muncii.
  • au fost infiintate 35 de afaceri, care ulterior au fost monitorizate si consiliate pentru o buna derulare a activitatilor.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 Persoana de contact:

Todorean Adriana

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,

tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com, web:www.as2001alba.ro