Comunicat de presă finalizare proiect „ÎMPREUNĂ ACASĂ”

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu ASOCIATIA EUROPEAN ACADEMY în calitate de partener, a derulat în perioada 2021-2023, proiectul „ÎMPREUNĂ ACASĂ” Cod proiect:139611. Proiectul a avut o valoare totală de 1,432,701.78 lei din care 1,217,796.51 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman și 214,905.27 lei de la bugetul național.

Proiectul a avut ca scop stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, din județul Alba, dezvoltarea de măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar, gimnazial și secundar superior pentru un număr de minim 75 de copii/elevi din localitățile județului Alba.

Activitățile derulate și serviciile oferite în cadrul acestui proiect, au generat următoarele rezultate:

•        75 de copii cu părinți plecați la muncă în străinatate au beneficiat de suport, atât de tip formal cât și non-formal, pentru stimularea participării și a performanței școlare, pentru prevenirea abandonului școlar.

•        De asemenea pentru 75 copiii sau elevi s-a facilitat accesul la servicii recreative și de socializare iar reprezentanții copiilor au primit servicii de educație parentală și de consiliere socială.

•        Pe parcursul derulării proiectului, în comunitățile de unde provin cei minim  75 copii/elevii

au fost promovate parteneriate interinstituționale și cu societatea civilă, în vederea îmbunătățirii situaţiei copiilor separaţi de părinţi pe perioada în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact:

Manager proiect

Todorean Adriana

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,

tel.fax: 0258/814227, e-mail: as2001alba@yahoo.com, web:www.as2001alba.ro