Nr. 1468/08.05.2019

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE CATERING

 Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „Scoala prietenoasa” ID 106468, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de catering.

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Obiectul contractului: servicii de catering

CPV: 55520000-1.

Data limita de depunere oferte: 15.05.2019 ora 12,00

Data si ora deschiderii ofertelor: 15.05.2019, ora 12,30

Oferta va fi elaborata obligatoriu in limba romana.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Ofertele se trimit la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia sau pe mail: as2001alba@yahoo.com

Documentatia pentru ofertanti se poate ridica de la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia sau se poate descarca de pe site  www.as2001alba.ro.

Relatii suplimentare la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia, persoana de contact Irimie Lucia.

Documentatie ofertanti servicii de catering