Investim în viitor

Investim in viitor!

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Primăria Cîmpeni, Primăria Scărișoara, Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT și Școlile gimnaziale din Cîmpeni și Scărișoara în calitate de parteneri, implementează în perioada august 2017 – iulie 2020, proiectul Investim în viitor!”. Proiectul are o valoare totală de 21.633.721,26 lei din care 18.388.663,09 finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman, 3.172.292,91 de la bugetul național și 72.765,28 contribuția proprie a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Scopul proiectului: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 2 comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome din judetul Alba;

Activitatile proiectului vor contribui la atingerea Obiectivului specific, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,  Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei, ale Programului Operational Capital Uman,  respectiv: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Serviciile integrate acordate celor 555 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din cele 2 comunitati in care exista mai mult de 30% populatie apartinand minoritatii rome, din judetul Alba, vor contribui in mod direct la cresterea sanselor de incluziune sociala a acestora, de depasire a situatiei de saracie persistenta si implicit la modificarea indicatorilor care incadreaza comunitatile in categoria celor marginalizate;

Prin intermediul acestui proiect vom oferii persoanelor care locuiesc in perimetrul celor doua comunitati marginalizate vizate ( Scarisoara si Campeni, – Valea caselor) acces la toate tipurile de servicii prin intermediul carora pot depasi situatia de vulnerabilitate si excluziune sociala, pentru toate categoriile de varsta, sex, educatie si nevoi identificate, oferindu-le oportunitati egale de educatie, ocupare, trai, acces servicii, cu locuitorii din zonele nemarginalizate.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Facilitarea accesului la educatie pentru 150 copii care locuiesc in satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
 2. Facilitarea accesului la un loc de munca pentru cel putin 278 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
 3. Facilitarea ocuparii pe cont propriu, in domeniii non agricole, pentru 60 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
 4. Facilitarea accesului la servicii sociale si medicale a cel putin 500 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
 5. Imbunatarirea conditiilor de locuit pentru cel putin 110 gospodarii din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
 6. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementarea actelor pentru cel putin 130 persoane din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
 7. Implicarea in activitati de informare, constientizare, combaterea disctriminarii, implicare civica, voluntariat, dezvoltare comunitara a cel putin 240 persoane din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
 8. Implementarea proiectului in conditii de eficienta si eficacitate ridicata, bine fundamentat, mediatizat si administrat corespunzator.

SERVICII

 1. Consiliere, orientare profesionala, medierea muncii
 2. Formare profesionala
 3. Furnizarea serviciilor sociale
 4. Furnizarea serviciilor medicale
 5. Imbunatatirea conditiilor de locuit
 6. Asistenta juridica pentru reglementari acte

PARTENERI:

1.Primaria Cimpeni

2.Clubul de ecologie si turism montan Albamont.

3.Primaria Scarisoara

4.Scoala Gimnaziala Scarisoara

5.Scoala Gimnaziala Campeni