Rețeaua profesioniștilor din mediul rural

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația pentru promovarea potențialului rural Procivitas Alba și INFOR Italia, în calitate de parteneri, implementează începând cu 01 aprilie 2014, proiectul ”Rețeaua profesioniștilor din mediul rural.”

Scop:
facilitarea accesului la ocupare în domenii non-agricole a persoanelor fără loc de muncă din mediul rural din regiunile Centru și Vest (județele Alba, Harghita, Covasna, Mureș, Sibiu, Hunedoara)

Obiective specifice:
• Creșterea nivelului de informare și conștientizare asupra importanței și condițiilor de integrare pe piața forței de muncă, pentru cel puțin 550 de persoane;
• Consilierea a minim 420 de persoane în vederea evaluării și planificării carierei;
• Creșterea nivelului de calificare a cel puțin 390 de persoane în meserii non-agricole;
• Facilitarea accesului la un loc de muncă pentru cel puțin 57 de persoane;
• Dezvoltarea abilităților antreprenoriale a minim 85 de persoane;
• Dezvoltarea a cel puțin 6 rețele de promovare profesională a profesioniștilor din mediul rural;

Cursuri de calificare:

 • Frizer
 • Lucrator in comert
 • Lucrator in confectii piele si inlocuitori
 • Lucrator in tamplarie
 • Lucrator finisor pentru constructii
 • frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
 • operator introducere, prelucrare si validare date
 • Ospatar (cherlner) vanzator in unitati de alimentatie
 • Lucrator in structuri pentru constructii
 • Pavator
 • Brutar
 • Macelar
 • Electrician in constructii

Cursuri de specializare:

 • abilitati antreprenoriale
 • contabilitate
 • inspector resurse umane
 • managementul deseurilor

Proiectul contribuie la creşterea competitivitǎţii capitalului uman și la reducerea ratei șomajului din zona rurală, dar și la dezvoltarea acestor zone prin sprijinirea înființării unor noi firme, ca urmare a serviciilor de asistență antreprenorială.