Cariere la feminin

Centrul de Dezvoltare Manageriala CDM Cluj, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația A.S. 2001 Alba Iulia și Şcoala Română De Afaceri a Camerelor De Comerţ Şi Industrie Filiala Alba Iulia, implementează în perioada 1 mai 2014 – 31 octombrie 2015 proiectul ”Cariere la feminin”.

Obiectivul general al proiectului: este stimularea si cresterea ratei de ocupare a populatiei feminine pe piata muncii, prin intermediul unor actiuni integrate directionate catre reducerea inegalitatii de sanse si cresterea accesului la un loc de munca. Pe termen lung, acest proiect va genera un EFECT POZITIV constand in:

 • constientizarea principiului egalitatii de sanse pe piata muncii si in context organizational de catre grupul tinta si intelegerea actiunilor concrete pe care le pot face pentru a aplica acest principiu la nivel profesional;
 • cresterea abilitatilor si calificarilor profesionale ale femeilor prin orientarea lor catre invatarea pe tot parcursul vietii;
 • construirea unei cariere profesionale solide si dezvoltarea abilitatilor cheie care sustin acest proces;
 • crearea de oportunitati egale in ceea ce priveste independenta financiara prin munca si prin deschiderea unei activitati independente.

Un alt efect pe termen lung, care va fi resimtit la nivel organizational, este acela ca in urma proiectului va creste capacitatea organizatiilor din regiunea de N-V si Centru de a integra in activitatea curenta principiul egalitatii de sanse astfel incat sa obtina beneficii reale din punct de vedere economic si social deoarece vor cunoaste modalitati concrete de a valorifica abilitatile individuale ale angajatilor astfel incat sa le transforme in valoare adaugata pentru organizatie. Programul Educatie pentru dezvoltare durabila initiat in cadrul proiectului are rolul de a promova principiul egalitatii de sanse la locul de munca, de a oferi idei de actiune, instrumente si metodologia necesara punerii in practica a acestui principiu astfel incat fiecare angajat sa aiba oportunitati pentru a creste potentialul profesional propriu si contributia sa la performanta organizatiei. Aceasta dezvoltare a potentialului are la baza premisa identificarii competentelor specifice pe care un angajat le are, urmata de investitii realizate în maximizarea dezvoltarii acestora.

Obiective specifice:
(OS1) Combaterea discriminarii femeilor pe piata muncii si a stereotipurilor de gen prin campanii de promovare a principiului egalitatii de sanse cu impact asupra a 906 femei din regiunile de dezvoltare Centru si N-V;
(OS2) Imbunatatirea capacitatii de ocupare pentru 756 femei (dintre care 378 femei din zonele rurale) din regiunile Centru si N-V prin participare la programe de calificare/recalificare (482 femei) si perfectionare (274 femei) pentru dezvoltarea carierei
(OS3) Cresterea capacitatii antreprenoriale a femeilor din regiunile N-V si Centru si demararea de activitati independente de catre 32 femei din grupul tinta.
(OS4) Stimularea dezvoltarii carierei femeilor din regiunile Centru si N-V prin functionarea retelei inter-profesionale si a programului Educatie pentru dezvoltare durabila. Indeplinirea obiectivelor proiectului va insemna ca femeile din grupul tinta isi vor cunoaste drepturile pe care le au cu privire la accesul pe piata muncii; vor avea competentele si increderea necesare pentru a initia actiuni in scopul dezvoltarii carierei profesionale; isi vor creste sansele de a avea acces la locuri de munca mai bune; se vor angaja sau isi vor schimba locul de munca cu altul care le va asigura un nivel de remunerare satisfacator; vor dezvolta afaceri care le vor asigura posibilitatea de a avea venituri personale la un nivel dorit si de a-si creste nivelul de educatie. Functionarea retelei inter-profesionale are rolul de a incuraja si sprijini femeile din grupul tinta sa investeasca in dezvoltarea carierei lor, oferind instrumente, metode si schimb de experienta. Grupul de lucru din cadrul Programului Educatie pentru dezvoltare durabila actioneaza pentru constientizarea femeilor cu functii de conducere din organizatii pentru necesitatea si avantajele aplicarii de instrumente interne pentru asigurarea egalitatii de sanse si pentru implicarea lor in imbunatarirea politicilor interne privind egalitatea de sanse. Proiectul va aduce managerilor si personalului din institutiile publice locale si centrale o mai buna intelegere a impactului respectarii principiului egalitatii de sanse asupra comunitatilor locale: respectarea principiului conduce la valorificarea potentialului de munca calificata si specializata a femeilor cu obtinerea de beneficii socio-economice; abilitatile femeilor pot fi utilizate eficient pentru acoperirea unor posturi orientate spre comunicare, cooperare si integrare.

Responsabilităţi în proiect pentru Asociatia AS 2001 Alba Iulia:

 • Promovare si publicitate proiect,
 • Contactarea si informarea grupului țintă,
 • sustinere Campanii de informare și împărtășire de bune practici,
 • Recrutare si selectare a grupul tinta
 • implementare Program de facilitare a accesului egal la ocupare și dezvoltare a carierei profesionale pentru grupul țintă (programe de dezvoltare profesionala si consultanta in dezvoltarea carierei),
 • Diseminarea proiectului;
 • participa la activitatea de Management de proiect prin reprezentantii in echipa de management de proiect.