COMPAS– Consiliere Orientare Mediere Profesionala si Antreprenoriat pentru Someri

Fundatia PROGPERS în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, European Steps SRL și DAD Expertise SRL implementează în Regiunea principală Centru și Regiunea Vest, în județele Alba, Caraș Severin, Hunedoara și Mureș, pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de31.03.2014, proiectul „COMPAS – Consiliere Orientare Mediere Profesionala si Antreprenoriat pentru Someri”.

Obiectivul general al proiectului: facilitarea integrării pe piața muncii, a persoanelor inactive și a șomerilor, a șomerilor de lungă durată, a șomerilor tineri, a șomerilor de lungă durată tineri și a șomerilor de peste 45 de ani din Regiunile Centru și Vest, prin promovarea unui set de măsuri active de ocupare, cu caracter flexibil, menite să le asigure o integrare socio-profesională, pe o piață a muncii competitivă și incluzivă, care să conducă în final la îmbunătățirea calității vieții acestora.

Obiective specifice:
1. Facilitarea integrării pe piața muncii, prin furnizarea serviciilor de sprijin(informare, consiliere, mediere) păentru 810 persoane din Regiunile Centru și Vest, pe o perioadă de 18 luni.
2. Îmbunătățirea abilităților și competențelor a 736 de persoane din Regiunile Centru și Vest, pe o perioadă de 18 luni, prin furnizarea de programe de formare profesională, în scopul facilitării integrării acestora pe piața muncii.
3. Cultivarea unei atitudini proactive și antreprenoriale în rândul grupului țintă pentru 200 de persoane, din Regiunile Centru și Vest, pe o perioadă de 18 luni, care să îi motiveze să înceapă o activitate pe cont propriu.

Activitățile proiectului:
1. Managementul proiectului
2. Promovare, informare și publicitate
3. Informare și consiliere profesională
4. Mediere
5. Formare profesională
6. Consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente

Responsabilităţi în proiect pentru Asociatia AS 2001 Alba Iulia:
• Constituirea echipei de implementare – legalizează raporturile de muncă ale angajaților proprii;
• Elaborarea, adaptarea și aprobarea procedurilor de lucru – elaborează instrumente de lucru, întocmește rapoarte lunare și fișe de pontaj;
• Realizarea achizitiilor publice – realizează achizițiile proprii propuse în cadrul proiectului conform listei achizițiilor propuse; :
• Monitorizare, raportare si evaluare internă – participă la întalnirile de monitorizare a proiectului.
• Concepere, afișare și distribuire materiale informative și promotionale – distribuie materialele informative realizate.
• lnformarea privind piața muncii – furnizarea grupului țintă a informațiilor privind piața muncii si tendința evoluției ocupațiilor;
• Recrutare grup țintă – va realiza recrutarea grupului tintă;
• Aplicarea de teste și chestionare de evaluare – va realiza ședintele de consiliere profesională;
• Dezvoltarea abilităților și încrederii in sine – va susține sesiunile de instruire de grup și individuale;
• lnstruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă – va furniza informații cu privire la tehnici de cautare a unui lac de muncă.
• Înscrierea participanților și întocmirea fișei individuale de mediere – va asista la completarea cererilor de inscriere, și va întocmi fișa individuală de mediere;
• Prezentarea locurilor de muncă vacante – va fi prezentată grupului țintă oferta privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora;
• Prezentarea locurilor de muncă vacante – va selecta persoanele a caror interese, abilități și profil vocațional corespund cu cerințele locurilor de muncă vacante;
• Pregătirea interviului – va realiza prin programarea la interviul de angajare a persoanelor selectate și acceptate de potențialii angajatori.
• Stabilirea echipei de formatori – va legaliza raporturile de muncă cu experții – lectori, în funcție de natura cursului, înainte de demararea sesiunilor de instruire, conform calendarului de desfășurare ale acestora;
• Înscrierea participanților – va furniza formularele de inscriere la cursuri;
• Susținerea sesiunilor de instruire – organizea ză
• Evaluarea finala si certificarea absolventilor ­ va desemna un reprezentant în cadrul comisiei de evaluare finală
• Furnizarea serviciilor de consultanță ­ suștine sesiunile de consultanță financiară și de management pentru persoanele care doresc să inițieze o activitate independent;
• Asistență directă și susținere logistică – va instrui participanții în completarea formularelor necesare inițierii unei activități independente.