Formarea profesională – baza dezvoltării durabile a satelor din Podișul Mediașului

Începând cu luna august 2013, Asociația AS 2001 din Alba Iulia, a demarat implementarea proiectului : ”Formarea profesională – baza dezvoltării durabile a satelor din Podișul Mediașului” proiect finanțat în cadrul PNDR, AXA LEADER 4.1, MASURA 111, având ca obiective:

1. Creșterea nivelului de instruire pe teme specifice agricole pentru cel puțin 60 persoane din zona de acoperire a GALPM, pe parcursul a 6 luni.
2. Creșterea nivelului de informare a cel puțin 40 persoane din zona de acoperire a GALPM în domenii de interes precum permacultura, atestarea fermelor ecologice, atestarea produselor tradiționale.
3. Facilitarea accesului la modele de bună practică ( rețele, târguri, vizite) pentru cel puțin 20 fermieri din GALPM pe parcursul a 6 luni.

Pentru atingerea acestor obiective, pâna la finalul anului 2013 vor fi organizate, pentru locuitorii comunelor Axente Sever, Micasasa, Șeica Mica, Moșna, Valea Viilor din județul Sibiu, 2 serii pentru un program de inițiere în meseria de ”Lucrător în cultura plantelor” și o serie a programului de specializare ”Competențe antreprenoriale”. De asemenea, vor fi organizate 2 seminarii tematice având ca teme ”Permacultura și Avantajele participării la rețele si asociații active în domeniul agriculturii” și ”Atestare ferme ecologice și atestare produse tradiționale” , seminarii susținute de traineri cu experiență si competențe relevante în aceste domenii de interes pentru mediul rural.
Va fi organizată, de asemenea, o vizită de lucru la câteva ferme din zonă cu scopul de a facilita accesul fermierilor din zonă la modele de bună practică, de a împărtăși cu aceștia experiențele pozitive. Tot în această perioadă, o parte din fermieri vor fi sprijiniți să participe la un târg de produse tradiționale sau produse naturale.