Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile, prioritatea noastra! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiectiv general: facilitarea accesului la educatie si integrare/ reintegrare pe piata fortei de munca a persoanele care au / au avut de ispasit pedepse privative de libertate din Romania, regiunile Centru, Vest si Nord-Vest.

Obiective specifice:
1.Cresterea nivelului de calificare a unui numar de minim 500 persoane private de libertate aflate in custodia a 2 penitenciare (reg. Centru si Nord-Vest), in meserii solicitate pe piata fortei de munca, pe parcursul a 36 luni de implementare a proiectului;
2. Dezvoltarea abilitatilor teoretice si practice de utilizare a metodelor si tehnicilor necesare accesului pe piata fortei de munca a cel putin 300 de persoane private de libertate care mai au de ispasit maxim 30 luni de pedeapsa, aflate in custodia a 2 penitenciare din Romania;
3. Facilitarea accesului la servicii de asistenta/ consiliere dupa eliberarea din detentie a cel putin 300 beneficiari din regiunile Centru, Vest, Nord-Vest;
4. Facilitarea accesului la un loc de munca pentru cel putin 100 beneficiari pe parcursul derularii activitatilor proiectului ca urmare a serviciilor de medierea muncii, a subventiilor acordate angajatorilor, a camapaniilor de informare si constientizare a populatiei in vederea schimbarii atitudinii sociale fata de persoanele care parasesc sistemul de detentie.