In cadrul acestei activitati sunt acordate beneficiarilor servicii de asistenta juridica atat pentru dobandirea documentelor de proprietate pentru locuinte cat si pentru reglementarea actelor de stare civila, actelor de identitate, actelor de studii sau alte tipuri de acte. Pentru dobandirea dreptului de proprietate al beneficiarilor din cadrul proiectului  asupra locuintelor pe care le folosesc au fost contractate serviciile topografice si cadastrale si serviciile de consultanta si reprezentare juridica.

Serviciile de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de stare civila si a actelor de identitate se concretizeaza in activitati de informare a beneficiarilor cu privire la termenele de iesire din perioada de valabilitate a diverselor acte, precum si la transmiterea efectiva a informatiilor necesare (documente necesare, taxe, adresele institutiilor si programul de functionare al acestora) pentru eliberarea noilor acte de identitate, sau a duplicatelor la actele de stare civila deteriorate sau pierdute. Dupa obtinerea noilor acte de stare civila sau de identitate, beneficiarii le prezinta consilierilor din cadrul proiectului pentru a fi inregistrate, in vederea tinerii unei evidente stricte atat in ceea ce priveste noile acte obtinute in cadrul proiectului cat si in ceea ce priveste perioada de valabilitate a acestora. Taxele solicitate beneficiarilor pentru reglementarea actelor de stare civila sau actelor de identitate pot fi achitate in cadrul proiectului.

In cazul in care beneficiarii din cadrul proiectului nu mai detin acte de studii consilierul juridic face demersuri la institutiile care au eliberat initial respectivele acte pentru a obtine duplicate la acestea, dupa care respectivele acte sunt predate beneficiarilor.