Profesionalism și performanță la locul de muncă

Scopul proiectului este cresterea adaptabilitatii, competitivitatii, mobilitatii angajatilor din judetul Alba in vederea reducerii riscurilor de excludere socio-profesionala a acestora.

Obiectivele proiectului sunt:
– calificarea unui numar de minim 130 persoane angajate a unitatilor asociate, in meseriile:
o operator introducere prelucrare si validare date
o tamplar universal
o marochiner
o lucrator finisor pentru constructii
– perfectionarea un numar de minim 10 persoane, adica cel putin cate un angajat al unitatilor asociate, in managementul resurselor umane si /sau cate unul in managementul calitatii;
– realizarea, pe parcursul proiectului, pentru fiecare unitate asociata, a unei strategii de dezvoltare a resurselor umane care sa cuprinda atat o evaluare a nevoilor de instruire, cat si un plan de formare;
– crearea unui centru de resurse pentru dezvoltarea resurselor umane

Sectoarele in care intentionam sa desfasuram programe de calificare sunt: constructii, industria prelucrarii pielii, industria lemnului. Pentru fiecare sector intentionam sa desfasuram programe de formare, calificare atat pentru personalul muncitor cat si pentru personalul de management iar programele vor fi atat pentru calificarile specifice domeniului cat si instruiri in utilizarea tehnicii de calcul.

Astfel grupul tinta este format din minim 130 persoane, angajatii „de linie” din cele 6 IMM-uri asociate, si minim 10 persoane din randul personalului de management/administrativ.

Principalele activitati:
· cursuri de calificare in meseriile:
– tamplar universal, meserie pentru care detinem autorizatia Nr. 000110- 12,07,2006 eliberata de CNFPA comisia de Autorizare ajudetului Alba;
– operator introducere-prelucrare si validare date, meserie pentru care detinem autorizatia Nr. 000055 – 07,04,2005 eliberata de CNFPA comisia de Autorizare a judetului Alba;
– marochiner, meserie pentru care ne propunem sa acordam doar diplome recunoscute in cadrul firmei , dar pentru care sa obtinem acreditarea pana la finalul proiectului. In masura posibilitatilor vom incerca sa acordam absolventilor si certificate de calificare;
– lucrator finisor pentru constructii, meserie pentru care ne propunem sa acordam diplome recunoscute doar in cadrul firmei, dar, in masura posibilitatilor, vom incerca sa acordam participantilor si certificate de calificare avand in vedere ca ne propunem, in cadrul proiectului autorizarea acestui program;

· cursuri de perfectionare in :
– manager resurse umane
– manager al sistemului calitatii;

· elaborarea curriculelor si parcurgerea procedurilor administrative pentru cele 4 programe pentru care nu detinem inca autorizatie ( 2 cursuri de calificare si 2 cursuri de perfectionare)

· acordarea de asistenta, consultanta
firmelor asociate pentru elaborarea unei strategii de dezvoltarea resurselor umane, precum si altor firme care doresc sa isi dezvolte resursele umane.

Durata proiectului va fi de 12 luni

Bugetul proiectului: total: 55.190 euro, din care:
– contributia solicitantului, 11.190, reprezentand 20, 27%
– contrubutia solicitata Autoritatii contractante, 44.000, reprezentand 79,72%