Mobilitate si adaptabilitate pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în Oameni”;
Axa Prioritară 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”;
Domeniu major de intervenţie 5.1: „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”;
Nr. Contractului: POSDRU/105/5.1/G/75956


Obiectiv general:

intensificarea masurilor active si preventive, pentru ocuparea fortei de munca, destinate persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si/sau someri, din judetul Alba, cu prioritate din zonele oraselor Aiud, Ocna Mures, Cugir, Blaj.

Obiective specifice:

  • facilitarea accesului la servicii de informare, consiliere profesionala, asistenta in planificarea carierei, pentru cel putin 300 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba, pe parcursul a 24 de luni;
  • cresterea nivelului de calificare a unui numar de minim 150 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba, in meseriile solicitate pe piata fortei de munca, pe parcursul a 24 de luni;
  • facilitarea accesului la servicii de asistenta, consiliere in initierea unei afaceri proprii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba, prin infiintarea unui Centru de Resurse pentru Antreprenori;
  • dezvoltarea abilitatilor in domeniul antreprenorial pentru cel putin 80 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba;
  • facilitarea accesului la un loc de munca pentru cel putin 50 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba, ca urmare a serviciilor de mediere a muncii oferite;