CARAVANA OPORTUNITATILOR DE OCUPARE DIN MUNTII APUSENI

Obiectiv general

Cresterea oportunitatilor de ocupare prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii pe piata muncii pentru 30000 beneficiari directi ai diverselor activitati ale proiectului. Acest lucru se va realiza prin diagnoza situatiei actuale in 50 comune din Muntii Apuseni, realizare de strategii de dezvoltare locala, informare si formare profesionala si antreprenoriala.
Obiective specifice

A. Realizarea strategiei de dezvoltare locala a resurselor umane pentru o zona cu minim 25 comune.
Acest obiectiv se va realiza prin activităti de cercetare si studii de teren privind situatia actuala a somajului si a persoanelor, identificarea si evaluarea nevoilor specifice ale grupurilor tintă in vederea integrarii pe piata muncii si prin consultanta pentru adoptare strategiilor. Acest studiu si strategia vor asigura corelarea programelor de formare profesională furnizate cu oportunitatile existente si/sau previzionate de pe piata muncii din Muntii Apuseni.

B. Realizarea unei campanii de informare.
Acesta presupune implementarea activitatilor de informare si constientizare privind oportunitătile de educatie si formare profesionala, de ocupare in domenii non-agricole, de promovare a culturii antreprenoriale in mediul rural, de protectie a mediului in vederea unui mod de viata sanatos si de crestere a constientizarii asupra efectelor nocive ale tutunului si alcoolului in scoli pentru 10000 persoane.

Aceste activitati se vor realiza in cadrul Caravanei Oportunitatilor de Ocupare care va poposi de doua ori pe an in 25 targuri si 25 scoli si a Retelei de Servicii de Ocupare formata din 25 Panouri ale Oportunitatilor de Ocupare actualizate prin date din Website-ul oportunitatilor de ocupare.

Campania de informare va asigura mobilitate ocupaţionala şi geografica a forţei de muncă si va duce la îmbunătăţirea mediului înconjurător şi a stării de sănătate a populaţiei din Muntii Apuseni.

C. Furnizarea programelor de formare profesionala si dezvoltare a capacitati antreprenoriale.

Programele de formare profesionala vor cuprinde 16 profesii acreditate, din care 8 prin acest proiect, pentru 360 persoane, in domeniile IT, turism, protectia naturi, prelucrarea lemnului, pietrei si a altor materii prime locale, constructii si reparatii auto. Pentru 90 persoane se vor furniza programe de dezvoltare a competentelor antreprenoriale in dezvoltarea afacerilor ca administrator pensiune turistica si manager resurse umane, in planificarea afacerilor si marketing. De asemenea, se vor asigura consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri si pentru accesarea si utilizarea creditelor si a granturilor.

Formarea profesionala si antreprenoriala va duce la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane si la formarea condiţiilor pentru crearea si dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole din Muntii Apuseni.