Formare – informatii utile

FORMARE

În cadrul proiectului Ocupare durabilă pentru tinerii NEETs, ID 150858, ne dorim
îmbunătățirea capacitatăților profesionale și socio-personale pentru cel puțin 900 de participanți
aparținând grupului țintă, din care cel putin 250 beneficiari din judetele ALBA si SIBIU.
Formarea profesională poate fi un nou punct de plecare în găsirea unui loc de muncă sau pentru a-și atinge obiectivele planului propriu de carieră.
De ce este nevoie de o calificare profesională?
– Asigură o bază largă de cunoștințe;
– Dezvoltă competențele necesare menținerii/ integrării pe piața muncii;
– Asigură recunoașterea competențelor indiferent de modul în care au fost dobândite;
– Asigură legătura între educație, formare profesională și sectorul economic;
– Asigură posibilitatea de a beneficia de drepturi egale la educație.
Astfel, serviciile de formare profesională te ajută să dobândești sau să îți completezi
competențele asociate unor calificări.
Care sunt avantajele cursurilor de calificare?
– Găsirea unui loc de muncă prin dobândirea unei noi calificări;
– Completarea competențelor profesionale;
– Dobândirea unei diplome recunoscute la nivel național și European.
În timpul formării profesionale înveți lucrui noi, faci schimb de experiență cu alte persoane
care au interese similare cu ale tale și te dezvolți atât pe plan profesional, cât și personal. Este o
perioadă care te stimulează, un moment de redescoperire care o să-ți ridice niște întrebări, dar o
sa te ajute și să le găsești răspunsurile.

Cursuri derulate:
1. Cursul de perfecționare TIC. Cursul se derulează pe durată de 40 de ore de teorie și aplicații practice. În urma participării la acest curs, cursanții vor dobândii competențe în utilizarea calculatorului și își vor însușii abilitățile necesare pentru dezvoltarea și actualizarea CV-ului, pentru accesarea informațiilor referitoare la locurile de muncă disponibile, drepturile și obligațiile angajaților, etc).
Compentețe dobândite la finalul cursului:
– Procesare de text Microsoft Word.
– Calcul tabular Microsoft Excel.
– Prezentări Powerpoint.
– Internet și comunicare.
2. Cursul de perfecționare Competențe Sociale și Civice. Cursul se derulează pe durata de 40 de ore de teorie și aplicații practice. Cursul de competențe sociale și civice are și scopul, ca EFECT POZITIV pe termen lung, de a facilita inserția acestora în societate „prin ei înșiși”, de a le crește „respectul de sine” și a îi îndepărta din zona de risc în care se află. Abilitățile căpătate în urma participării la acest curs îi vor ajuta și în integrarea socială la locul de munca.
Compentețe dobândite la finalul cursului:
– Relaționarea și participarea socială.
– Relații sociale profunde și durabile.
– Atitudini de lider.
– Societatea democratică și valorile ei. Egalitatea de șanse.
– Participarea cetățenească și responsabilitatea civică.
– Relațiile de comunicare cu instituțiile publice.
– Comunicarea organizațională.
– Uniunea Europeană. Oportunități.

3. Cursul de calificare Lucrător în Comerț. Cursul se derulează pe durata de 360 de ore din care 120 teorie și 240 practică. Compentețe dobândite la finalul cursului:
– Competențe informatice.
– Competențe sociale și civice- Egalitatea de șanse.
– Competențe antreprenoriale.
– Asigurarea calității.
– Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă.
– Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veteriare și de protecție a mediului.
– Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării.
– Realizarea vânzării.
– Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia.
– Actualizarea stocurilor de produse.