Formare – informatii utile

FORMARE
În cadrul proiectului Ocupare durabilă pentru tinerii NEETs, ID 150858, ne dorim
îmbunătățirea capacităților profesionale și socio-personale pentru cel puțin 900 de participanți aparținând grupului țintă, din care cel puțin 250 beneficiari din judetele ALBA si SIBIU.
Formarea profesională poate fi un nou punct de plecare în găsirea unui loc de muncă sau pentru a-și atinge obiectivele planului propriu de carieră.
De ce este nevoie de o calificare profesională?
– Asigură o bază largă de cunoștințe;
– Dezvoltă competențele necesare menținerii/ integrării pe piața muncii;
– Asigură recunoașterea competențelor indiferent de modul în care au fost dobândite;
– Asigură legătura între educație, formare profesională și sectorul economic;
– Asigură posibilitatea de a beneficia de drepturi egale la educație.
Astfel, serviciile de formare profesională te ajută să dobândești sau să îți completezi
competențele asociate unor calificări.
Care sunt avantajele cursurilor de calificare?
– Găsirea unui loc de muncă prin dobândirea unei noi calificări;
– Completarea competențelor profesionale;
– Dobândirea unei diplome recunoscute la nivel național și European.
În timpul formării profesionale înveți lucruri noi, faci schimb de experiență cu alte persoane
care au interese similare cu ale tale și te dezvolți atât pe plan profesional, cât și personal. Este o perioadă care te stimulează, un moment de redescoperire care o să-ți ridice niște întrebări, dar o sa te ajute și să le găsești răspunsurile.

Cursuri derulate:
1. Cursul de perfecționare TIC. Cursul se derulează pe durată de 40 de ore de teorie și aplicații practice. În urma participării la acest curs, cursanții vor dobândii competențe în utilizarea calculatorului și își vor însușii abilitățile necesare pentru dezvoltarea și actualizarea CV-ului, pentru accesarea informațiilor referitoare la locurile de muncă disponibile, drepturile și obligațiile angajaților, etc).
Competențele dobândite la finalul cursului:
– Procesare de text Microsoft Word.
– Calcul tabular Microsoft Excel.
– Prezentări Powerpoint.
– Internet și comunicare.
Absolvenții beneficiază de o subvenție de 200 lei la finalizarea cursului!

2. Cursul de perfecționare Competențe Sociale și Civice. Cursul se derulează pe durata de 40 de ore de teorie și aplicații practice. Cursul de competențe sociale și civice are și scopul, ca EFECT POZITIV pe termen lung, de a facilita inserția acestora în societate „prin ei înșiși”, de a le crește „respectul de sine” și a îi îndepărta din zona de risc în care se află. Abilitățile căpătate în urma participării la acest curs îi vor ajuta și în integrarea socială la locul de munca.
Competențele dobândite la finalul cursului:
– Relaționarea și participarea socială.
– Relații sociale profunde și durabile.
– Atitudini de lider.
– Societatea democratică și valorile ei. Egalitatea de șanse.
– Participarea cetățenească și responsabilitatea civică.
– Relațiile de comunicare cu instituțiile publice.
– Comunicarea organizațională.
– Uniunea Europeană. Oportunități.
Absolvenții beneficiază de o subvenție de 200 lei la finalizarea cursului!

3. Cursurile de calificare:

A. Lucrător în Comerț. Cursul se derulează pe durata de 360 de ore din care 120 teorie și 240 practică. Competențele dobândite la finalul cursului:
– Competențe informatice.
– Competențe sociale și civice- Egalitatea de șanse.
– Competențe antreprenoriale.
– Asigurarea calității.
– Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă.
– Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare și de protecție a mediului.
– Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării.
– Realizarea vânzării.
– Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia.
– Actualizarea stocurilor de produse.
Absolvenții beneficiază de o subvenție de 800 lei la finalizarea cursului!

B. Pavator. Cursul se derulează pe durata de 360 de ore din care 120 teorie și 240 practică. Competențele dobândite la finalul cursului:
– Competență matematică şi competențe de bază în știință şi tehnologie.
– Competențe sociale şi civice.
– Spirit întreprinzător şi de inițiativă.
– Exprimare şi conștiință culturală.
– Organizarea locului de muncă.
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situațiilor de urgență.
– Aplicarea normelor de protecție a mediului.
– Asigurarea calității lucrărilor executare.
– Întreținerea echipamentelor de lucru.
– Planificarea şi pregătirea activității de pavare.
– Executarea lucrărilor pregătitoare pentru pavare.
– Realizarea pavajelor.
– Prepararea betoanelor şi mortarelor.
Absolvenții beneficiază de o subvenție de 800 lei la finalizarea cursului!

C. Lucrător în alimentație. Cursul se derulează pe durata de 360 de ore din care 120 teorie și 240 practică. Competențele dobândite la finalul cursului:
– Comunicare şi numeraţie.
– Igiena şi securitatea muncii.
– Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei.
– Organizarea locului de muncă.
– Satisfacerea cerinţelor clienţilor.
– Potenţialul turistic.
– Baza tehnico-materială în turism şi alimentaţie publică.
– Calcule economice specifice vânzării.
– Pregătirea materiilor prime.
– Ergonomie în unităţile hoteliere de turism şi alimentaţie publică.
– Calitatea produselor şi serviciilor în unităţile de alimentaţie publică.
– Obţinerea preparatelor cu grad redus de complexitate.
– Pregătirea sălii de servire.
– Servirea în unităţi de alimentaţie.
Absolvenții beneficiază de o subvenție de 800 lei la finalizarea cursului!

D. Îngrijitoare bătrâni la domiciliu. Cursul se derulează pe durata de 360 de ore din care 120 teorie și 240 practică. Competențele dobândite la finalul cursului:
– Comunicarea la locul de muncă.
– Aplicarea NPM și PSI.
– Asigurarea condițiilor igienico-sanitare.
– Asigurarea perfecționării profesionale.
– Completarea fișei de îngrijire a persoanei asistate.
– Gestionarea resurselor alocate.
– Planificarea activității zilnice.
– Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată.
– Acordarea primului ajutor persoanei asistate.
– Asigurarea confortului bătrânului asistat.
– Asistarea alimentației și administrarea alimentelor.
– Mobilizarea și transportul bătrânului asistat.
– Mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate.
– Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale.
– Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate.
– Aplicarea normelor de protecție a mediului.
Absolvenții beneficiază de o subvenție de 800 lei la finalizarea cursului!

E. Alte programe solicitate.