ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE – ID 148326

Nr. 1711/03.05.2023

 

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului Inca o sansa la educatie pentru tinerii NEETS din judetul Alba” ID 148326, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de organizare evenimente.

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Obiectul contractului: servicii de organizare a 2 evenimente pe teritoriul judetului Alba

CPV: 79952000-2.

Data limita de depunere oferte: 10.05.2023 ora 12,00

Data si ora deschiderii ofertelor: 10.05.2023, ora 12,30

Oferta va fi elaborata obligatoriu in limba romana.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Ofertele se trimit la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia sau pe mail: as2001alba@yahoo.com

Documentatia pentru ofertanti se poate ridica de la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia sau se poate descarca de pe site  www.as2001alba.ro.
Important! – Norme interne 148326.

Relatii suplimentare la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia, persoana de contact Todorean Dorin.