„Servicii de asistenta comunitara” Scărișoara

Serviciul social „Servicii de asistenta comunitara „Scărișoara

Adresa: Localitatea Scarisoara, nr.224 A, jud Alba

Beneficiarii pot primi servicii sociale în cadrul Centrului comunitar de servicii integrate numai dacă sunt eligibili în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Aceste servicii se ofera in mod gratuit si se adreseaza locuitorilor comunitati marginalizate din Scarisoara, judetul Alba care sunt în risc de sărăcie si excluziune socială, adică (cel putin 1 din cele 3):

  • au un venit disponibil echivalent sub pragul de sărăcie (sub 60% din venitul mediu disponibil echivalat național – dupa transferurile sociale)
  • se confruntă cu deprivare materiala severă
  • adulții (18-59 ani) din gospodaria au lucrat anul trecut mai puțin de 20% din potențialul lor total

Scopul serviciului social „Servicii de asistenta comunitara ” este:

– furnizarea de servicii de consiliere sociala, informare, consiliere psihologica, educatie extracurriculara, , facilitare a accesului pe piata muncii,  orientare vocationala, facilitare a accesului la o locuinta decenta, promovarea unui stil de viatasanatos si activ, colectare, depozitare si distribuire de ajutoare materiale si alimentare, comunicare si monitorizare situatii de risc, acompaniere în scopul prevenirii si combaterii izolarii sociale, procurarea actelor de identitate, alte activitati de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, suport pentru realizarea unor activitati instrumentale ale vietii zilnice.

Personalul Centrului de servicii de asistenta comunitara este compus din:

-coordonator centru

-asistent social

-psiholog

-consilieri orientare privind cariera

-agenti ocupare

-organizator formare