Lansare proiect „Ocupare durabila pentru tinerii NEETs” ID 150858

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună Asociația ”Casa Transilvania”, Asociaţia Regională pentru Promovarea Capitalului Uman, Asociatia Medicilor Rezidenti, în calitate de parteneri, implementează în perioada 02 septembrie 2021 – 01 septembrie 2023, proiectul „Ocupare durabila pentru tinerii NEETs” ID 150858. Proiectul are o valoare totală de 19,476,376.10 lei din care 16,554,919.68 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman. Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea nivelului de competente si cresterea gradului de ocupare in randul a 1051 de tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati si profilati la Serviciul Public de Ocupare, din Regiunile Centru si Vest. Prin intermediul acestui proiect, ne dorim să crestem nivelul de competente a cel putin 1051 tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, din Regiunile Centru si Vest. In acest sens vor fi selectate și înregistrate cel putin 1051 de persoane, dintre care ulterior vor beneficia de programe de formare (calificare si specializare), mediere si sprijin pentru infiintarea de afaceri. Cel de-al doilea obiectiv specific al proiectului vizeaza oferirea sprijinului specific si necesar pentru ocuparea tinerilor NEETs someri din regiunile Centru si Vest. Astfel, vom oferi in cadrul proiectului servicii de mediere, formare antrepreno-riala, suport pentru infiintarea a 35 afaceri, monitorizare functionare afacerilor nou infiintate;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Persoana de contact:
Todorean Adriana
Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,
tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com, web:www.as2001alba.ro