Comunicat de presa

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba în calitate de partener, implementează în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2023, proiectul INSIST „Inca o sansa la educatie”. Proiectul are o valoare totală de 9,523,350.96 lei din care 8,094,848.31 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman, 750,591.37  lei de la bugetul național și 677,911.28 lei contribuția proprie a Inspectoratul Școlar Județean Alba.

     Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educație a copiilor, tinerilor și adulților din județul Alba. Prin intermediul acestui proiect, pe parcursul a 36 de luni, ne propunem să dezvoltăm profesional și să îmbunătațim competențele a cel puțin 525 persoane (personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și didactic auxiliar) din județul Alba. Să facilităm accesul la servicii de consiliere si orientare a carierei pentru cel putin 615 copii/tineri/adulți, precum și 200 de părinții/tutorii tinerilor, inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinții plecaţi la muncă în străinătate. Dorim să dezvoltăm programe A Doua Șansă pentru cel puțin 615 beneficiari, din care minim 406 finalizeaza pe perioada de implementare. De asemenea vrem să promovăm aceste programe și măsurile complementare acestora în cadrul a 12 evenimente organizate și a campaniilor de informare derulate pe perioada de implementare, dar și promovarea și derularea măsurilor de mobilitate pentru minim 150 beneficiari. Pe tot parcursul derulării proiectului, vom oferii măsuri de sprijin pentru participanții programelor A Doua Șansă, la finalizarea fiecarul nivel promovat.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.