COMUNICAT DE PRESĂ

Alba Iulia, 14 aprilie 2021

 

Lansarea proiectului „RE GAL”

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Comuna Stemț, Școala gimnazială Stremț și Grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare (GAL MMTMM) în calitate de parteneri, implementează în perioada martie 2021 – decembrie 2023, proiectul „RE GAL”. Proiectul are o valoare totală de 4,833,210.21 lei din care 4,822,581.82  lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman.

           Obiectivul general al proiectului facilitarea accesului la servicii integrate a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul GAL MMTMM. Pentru a atinge acest obiectiv general, ne propunem următoarele obiective specifice:

  • facilitarea accesului la servicii socio-medicale pentru cel puțin 175 beneficiari;
  • accesul și participarea la educație pentru cel puțin 20 copii/tineri în risc de părăsire timpurie a școlii, pe durata a cel puțin 2 ani școlari;
  • facilitarea accesului la ocupare (ucenicie, informare, consiliere, medierea muncii, formare) pentru cel puțin 130 beneficiari din teritoriul Gal MMTMM;
  • dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru minim 20 beneficiari, din care, minim 5 vor beneficia de micro-granturi pentru afacerile nou înființate;
  • servicii suport pentru reglementarea actelor, pentru cel puțin 50 beneficiari, pe perioada de implementare a proiectului;
  • inițierea a minim 6 evenimente de dezvoltare comunitara si cresterea coeziunii sociale, cu implicarea a cel putin 120 persoane;
  • îmbunătățirea/ accesibilizarea condițiilor de locuit pentru cel puțin 10 familii ( 10 locuinte);

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Persoana de contact:
coordonator proiect
Buhoi Ana Nicoleta
Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,
tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com
web:www.as2001alba.ro