COMUNICAT DE PRESĂ

Alba Iulia, 5 iulie 2021

 

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu ASOCIAȚIA EUROPEAN ACADEMY în calitate de partener, implementează în perioada 27.05.2021 – 26.05 2023, proiectul „ÎMPREUNĂ ACASĂ” Cod proiect:139611. Proiectul are o valoare totală de 1,432,701.78 lei din care 1,217,796.51 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman și 214,905.27 lei de la bugetul național.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, din județul Alba, dezvoltarea de măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar, gimnazial și secundar superior pentru un număr de minim 75 de copii/elevi din localitățile județului Alba.

Obiectivul general al proiectului se va atinge implicând atât copii/elevi având un părinte plecat de cel puțin 6 luni la muncă în străinătate și aflați în situații socio-economice care duc la de riscul de părăsire timpurie a școlii, cît și persoanele în grija cărora au rămas acești copii, fie celălalt parinte, fie persoana care deține temporar autoritatea părintească asupra lor.

Propunem implementarea unei oferte educaționale de suport, atât de tip formal cât și non-formal, pentru stimularea participării și a performanței școlare, pentru prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii, mai ales în perioada separării de părinți, pentru minim 75 copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, din județul Alba, pe parcursul a 24 luni.

Prin intermediul activităților vom facilita accesul la servicii recreative și de socializare pentru cei minim 75 copii sau elevi aparținând grupului țintă, vom stimula participarea la învățământul preșcolar precum și reducerea părăsirii timpurii a școlii, vom oferi  servicii de educație parentală și de consiliere socială pentru reprezentanții copiilor cu un părinte plecat la muncă în străinătate.

Ne propunem, de asemenea, promovarea parteneriatelor interinstituționale și cu societatea civilă în comunitățile de unde provin cei minim  75 copii/elevi, informarea și conştientizarea tuturor actorilor din comunitățile vizate prin proiect în ceea ce privește procesul de identificare, monitorizare și îmbunățire a situaţiei copiilor separaţi de părinţi pe perioada în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate, precum și în ceea ce privește drepturile și obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact:

Manager proiect

             Todorean Adriana

             Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,

 tel.fax: 0258/814227, e-mail: as2001alba@yahoo.com, web:www.as2001alba.ro