Comunicat de presa LEADER

COMUNICAT DE PRESĂ

Alba Iulia, 14 aprilie 2021

 

Lansarea proiectului „LEADER în servicii sociale”

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Școala gimnazială Berghin și Asociația penrtu promovarea potențialului rural Procivitas în calitate de parteneri, implementează în perioada martie 2021 – decembrie 2023, proiectul LEADER în servicii sociale. Proiectul are o valoare totală de 4,835,031.87 lei din care 4,831,038.70 lei finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii integrate a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul GAL Tara Secașelor. Prin intermediul acestui proiect, ne dorim să înlesnim accesul la servicii socio-medicale pentru cel puțin 130 beneficiari de pe teritoriul GAL Tara Secașelor. Vor fi înființate 2 cabinete medicale (1 cabinet medicină generală și 1 cabinet stomatologic). Vrem să facilităm accesul și participarea la educație pentru minim 20 copii/tineri aflați în risc de părăsire timpurie a școlii. Cel puțin 130 de persoane vor beneficia de servicii de ocupare (ucenicie, informare, consiliere, medierea muncii, formare). Minim 20 de beneficiari vor participa la activități de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, din care 5 își vor deschide afaceri proprii. În cadrul acestui proiect, 50 de persoane vor beneficia de servicii suport de reglementare a actelor. De asemenea vrem să inițiem cel puțin 6 evenimente de dezvoltare comunitară și creșterea coeziunii sociale în teritoriul Gal Țara Secașelor, cu implicarea a minim 120 de persoane, dar și să îmbunătățim/accesibilizăm condițiile de locuit pentru cel puțin 10 familii     (10 locuințe).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Persoana de contact:
coordonator proiect
Todorean Adriana
Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,
tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com
web:www.as2001alba.ro