Nr. 24/07.01.2019

ANUNT INCHIRIERE SPATIU

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „Scoala prietenoasa” ID 106468, selectie de oferte pentru inchirierea de spatiu pentru desfasurarea activitatii de formare in cadrul cursului de lucrator in confectii piele si inlocuitori.

Spatiul care va fi inchiriat trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:

– situat in localitatea Zlatna, judetul Alba;

– acces la grup sanitar;

– spatiul trebuie sa permita desfasurarea activitatii de formare pentru minim 22 cursanti;

– utilitati: apa, canalizare, energie electrica, incalzire;

– spatiul trebuie sa fie dotat cu mobilier specific desfasurarii activitatii de formare (mese si scaune)

– spatiul trebuie sa fie dotat cu aparatura necesara desfasurarii cursului de formare;

Valoarea estimata a contractului este de 900 lei fara TVA/ curs.

Ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

– dovada proprietatii spatiului pe care il ofera spre inchiriere (sau dovada modului in care dispun de spatiu: inchiriere, comodat, etc);

– schita spatiului pe care il ofera spre inchiriere;

– oferta de pret;

– descriere spatiu.

Durata medie a contractului de inchirere: 3,5 luni.

Data limita de primire a ofertelor: 14.01.2019, ora 12,00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Ofertele pot fi transmise pe adresa de mail: as2001alba@yahoo.com sau la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia din Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5.

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.