ANUNT DE ATRIBUIRE ACHIZITIE SERVICII MEDICALE

 

 

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA
Ofertant castigator: CABINET MEDICAL INDOIVIDUALVLAD SANDA MARIA cu sediul in localitatea Stremt, nr. 99A, comuna Stremt, judetul Alba
Pretul contractului: 126000 lei TVA 0 lei
Procedura aplicata: procedura proprie
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut
Data atribuirii contractului: 18.08.2021
Obiectul contractului: servicii medicale in cadrul proiectului „RE GAL” ID 139977

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.