Anunt de atribuire achizitie servicii de formare profesionala nr.543/22.02.2022

Nr. 513/22.02.2022

ANUNT DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA
Ofertant castigator: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA IN EDUCATIE cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, str. Amman nr. 14.
Pretul contractului: 140250 lei TVA 0 lei
Procedura aplicata: procedura proprie
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut
Data atribuirii contractului: 16.02.2022
Obiectul contractului: servicii de formare profesionala in cadrul proiectului INSIST „Inca o sansa la educatie” ID 132172.

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.