Nr. 1566/16.05.2019

ANUNT DE ATRIBUIRE

Achizitie servicii de catering

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Ofertant castigator: SC BOEMA LUX SRL cu sediul in Lancram, municipiul Sebes, str. Principala nr. 276, jud. Alba

Pretul contractului: 39820 lei  fara TVA

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 16.05.2019

 

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.