Anunt atribuire spatiu curs constructii

Nr. 285/01.02.2019

ANUNT DE ATRIBUIRE

CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU CURS

LUCRATOR FINISOR IN CONSTRUCTII

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 in urma organizarii selectiei de oferte pentru inchirierea unui spatiu pentru desfasurarea activitatii de formare pentru cursul de lucrator  finisor in constructii in cadrul proiectului „Scoala pritenoasa” ID 106468, anunta atribuirea contractului de inchiriere:

Ofertant castigator: SC IULL CONSTRUCT SRL cu o oferta financiara de 900 lei fara TVA/curs.

Procedura aplicata: selectie de oferte conform Normelor interne nr. 2133/04.12.2018.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data semnarii contractului: 01.02.2019

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.